Koninklijke bezoeken in Assen

DELEN

Koninklijke bezoeken in Assen

Napoleon besloot in 1806 een eind te maken aan het Bataafs Gemenebest, omdat hij een sterk gezag wenste in de strategisch gelegen Nederlanden. Hij plaatste daarom zijn jongere broer Lodewijk Napoleon op de troon: door een familielid tot vorst te benoemen kon Napoleon toch invloed uitoefenen. Door het overlijden van stadhouder Willem V op 9 april 1806 stond Napoleon niemand meer in de weg. De zoon van Willem V, erfprins Willem Frederik had, in tegenstelling tot zijn vader, afstand gedaan van zijn rechten in de Nederlanden in ruil voor het vorstendom Fulda. Na een georkestreerd, maar formeel verzoek uit Nederland op 5 juni 1806, werd Lodewijk Napoleon Koning van Holland.

Lodewijk Napoleon maakte echter bezwaar tegen de plannen van zijn broer. Omdat hij al jaren kwakkelde met zijn gezondheid – reuma dwong hem regelmatig kuuroorden op te zoeken – was hij niet van plan naar Nederland af te reizen. Ook beviel het hem niet dat zijn broer hem als een ondergeschikte behandelde, die zonder inspraak de keizerlijke orders moest uitvoeren. Napoleon was echter onverbiddelijk, en uiteindelijk schikte Lodewijk zich in zijn lot.

Op 12 maart 1809 bracht koning Lodewijk Napoleon een bezoek aan Assen als eerste koning die het land telde. Dit had nog heel wat voeten in aarde, want zijn hele hofhuishouding van circa 100 personen waaronder secretarissen, pages, hofmeesters, officieren e.d. moesten allemaal onderdak hebben voor deze dagen. Assen telde toen slechts 800 inwoners. Echter werden er cira 30 kamers gevonden in Assen waar het ‘personeel’ van de koning verbleef. Lodewijk Napoleon verbleef zelf in het Ontvangershuis in de nabijheid van het tegenwoordige Drents Museum.

Lang was Lodewijk Napoleon geen koning van Holland, want ‘stilletjes’ vertrok de vorst en werd opgevolgd door Koning Willem I. Hij bezocht Assen op 8 en 9 oktober van het jaar 1814. Hij was toen echter nog niet officieel voorzien van de titel Koning der Nederlanden, maar was destijds nog Willem Frederik van Oranje-Nassau.

Op 21 mei tot en met 23 mei 1842 deed opvolger van Willem I Assen aan met zijn gezelschap. Koning Willem II reed in een koninklijkrijtuig langs de Kolk naar de Brink waar hij minzaam het gejuig van het toegestoomde publiek in ontvangst nam. Hij bezocht in Assen o.a. het nieuwe Paleis van Justitie en het destijds in aanbouwzijnde Huis van Bewaring.

Willem III bezocht Assen meerdere malen, doch op zaterdag 3 mei 1873 arriveert om 17.22 uur zijn troonopvolger Koning Willem III per Koninklijk treinrijtuig op het station van Assen. Hij werdt verwelkomt door burgemeester W.A. baron van der Feltz. Tal van ‘bezienswaardigheden’ deed het gezelschap aan, zoals de Brink, Rolderstraat en De Nieuwe Huizen.

Koningin Wilhelmina bracht ook meerdere malen een bezoek aan de Drentse hoofdstad. Zoals in de jaren 40 aan Assen, Annen en Zuidlaren. In 1890 volgde zij Koning Willem III op als Koningin der Nederlanden. In 1947 en in 1948 nam haar dochter, (toen) kroonprinses Juliana, het regentschap voor 157 dagen op zich. Wilhelmina deed officieel afstand van haar functie als Koningin der Nederlanden in haar 58ste regeringsjaar; feitelijk regeerde zij iets korter dan 50 jaar. Haar dochter Juliana nam de kroon over in 1948 en regeerde tot 1980. Ook zij deed Assen aan in 1950 waarin ze zelfs een stukje meerijd in de Drentse Fietsvierdaagse.

Haar dochter Beatrix neemt dan in 1980 de troon over. Koningin Beatrix is regelmatig te gast geweest in Drenthe.  In oktober 2005 was zij onder anderen in Assen. Daar is een ei naar de  vorstin gegooid. Hiervoor zijn destijds twee mensen aangehouden. Het ei trof overigens niemand, maar veroorzaakte voor zover bekend wel vlekken op de kleding van een van de dames in het gezelschap van de koningin. Koningin Beatrix opende op 16 november 2011 het vernieuwde Drents Museum. De publieke belangstelling voor de komst van de koningin was groot. Het publiek stond al een paar uur te wachten. Enkele toeschouwers waren zelfs in bomen geklommen.

En in 2013 is er wederom koninklijk bezoek te verwachten. Op 30 april doet koningin Beatrix afstand van de troon en neemt Willem Alexander haar zoon het ‘stokje’ over. De toekomstige koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen op 28 mei een bezoek aan Assen.