Korps steunt politiemensen met PTSS

DELEN

Korps steunt politiemensen met PTSS

De Telegraaf en Hart van Nederland (SBS6) kwamen op donderdag 8 augustus met berichten over politiemensen die posttraumatische stressstoornis (PTSS) erkend willen zien als beroepsziekte. Beide media wekten de indruk dat de politie op dit punt tekortschiet. Zo zouden ‘lagere politiefunctionarissen getraumatiseerde dienders tegenwerken’, terwijl de korpsleiding nadrukkelijk heeft gesteld dat wie aan werkgerelateerde PTSS lijdt recht heeft op een uitkering en schadevergoeding. De problematiek van collega’s met posttraumatische stressstoornis heeft de volle aandacht van de korpsleiding, stelt korpschef Gerard Bouman.

Zorgvuldig

Korpschef Gerard Bouman benadrukt dat de problematiek van collega’s met PTSS de volle aandacht heeft: ‘Op grond van de Circulaire PTSS Politie is op 1 juli de Commissie PTSS van start gegaan. Deze adviescommissie van deskundigen zit nu in de voorbereidende fase en gaat bij alle aanvragen toetsen of de PTSS is veroorzaakt door het politiewerk. In een vijfde van de gevallen is dit inmiddels vastgesteld, omdat de relatie onmiskenbaar was. Maar de commissie heeft nu eenmaal tijd nodig om alle dossiers zorgvuldig te bestuderen. De complexiteit van deze materie en de belangen van de betreffende medewerkers vereisen zulke zorgvuldigheid.’

Optimaliseren

Bouman: ‘Ik begrijp de urgentie bij collega’s met PTSS en besef dat de gevolgen schrijnend kunnen zijn. Het is voor mij onbestaanbaar dat collega’s met PTSS in financiële problemen komen, terwijl de Commissie PTSS aan het opstarten is. Verder kan er uiteraard geen sprake van zijn dat leidinggevenden eigen interpretaties geven aan besluiten van de korpsleiding. Al helemaal niet als het zo’n kwetsbare groep medewerkers betreft. Daarom heb ik de signalen meteen met de Centrale Ondernemingsraad besproken om te kijken met welke maatregelen wij eventueel urgente knelpunten kunnen wegnemen. Verder breiden wij de begeleiding van de collega’s met PTSS uit en versterkt het korps de bezetting van het Meldpunt PTSS om de verwerking van de aanvragen te optimaliseren.’

PTSS symptomen

De symptomen zijn herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen, extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels, irritatie en hevige schrikreacties. Het is ook mogelijk dat de persoon symptomen van andere psychische aandoeningen vertoont zoals een klinische depressie. Van PTSS is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren. Wanneer deze korter dan een maand duren, spreekt men van acute stressstoornis. PTSS is met behandeling te genezen of verbeteren. Soms kan dit ook spontaan gebeuren.