Internationale belangstelling voor kunstopdracht stationsgebied

DELEN
ASSEN – De uitvraag voor drie kunstwerken in het stationsgebied heeft vooralsnog 12 portfolio’s opgeleverd, waarvan 8 van internationale kunstenaars.

De kunstopdracht is eind januari gepubliceerd en is vanwege het hoogstaande technische karakter ook via internationale kunstwebsites bekendgemaakt. Tot 6 maart kunnen kunstenaars hun portfolio inzenden. Daarna wordt een selectie gemaakt van vier kunstenaars die een schetsontwerp gaan maken. Naar verwachting wordt rond de zomer het winnende ontwerp bekendgemaakt.

Kunstwerken verbinden Stationsplein – Binnenstad Assen

De kunstopdracht omvat de ontwikkeling van drie kunstwerken. Voor het Stationsplein moet een markant object ontwikkeld worden dat het plein verbindt met de route naar de binnenstad. Een kunstwerk bestaande uit een of meerdere objecten in de Stationsstraat legt vervolgens de verbinding met de Brink en het Cultureel Hart. Tot slot is er in de autotunnel een strook in de wand waarvoor een kunstwerk met licht, ruimte en beweging ontwikkeld moet worden.

Kunstopdracht Stationsgebied – Kunst en FlorijnAs

Er is vanuit de FlorijnAs 1% van de aanneemsom gereserveerd voor kunst. Hierover heeft de gemeenteraad in maart 2011 een besluit genomen. De kunst is of wordt nog toegepast onder de bruggen van de Blauwe As, bij de Havenkade en in het stationsgebied. Deze locaties zijn gekozen omdat het knooppunten zijn waar de verkeersstroom van de FlorijnAs verbonden is met andere verkeersstromen, die steeds een ander moment uit de geschiedenis van Assen vertegenwoordigen. Voor de kunstopdracht van het stationsgebied is een bedrag van 445.000 euro gereserveerd.

Meer inhoudelijke informatie over de kunstopdracht voor het stationsgebied is in te zien op de website van de FlorijnAs.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen