Lagere eigen bijdrage voor deel van de Wmo

DELEN

Assen – Dit voorjaar wil de gemeente de eigen bijdrage voor een deel van de Wmo verlagen of zelfs geheel afschaffen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat mensen afzien van noodzakelijke ondersteuning omdat ze die niet kunnen betalen. Voor de dagbesteding in de vorm van werk verdwijnt de eigen bijdrage helemaal. Voor de andere Wmo voorzieningen zoals schoonmaak, hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning blijft de eigen bijdrage voorlopig ongewijzigd.

Een onderdeel van het nieuwe sociale beleid dat de gemeenteraad in december vaststelde, is het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van Wmo voorzieningen. Dat richt zich met name op kwetsbare groepen. Het gaat dan om inwoners met psychische of verstandelijke beperkingen, soms in combinatie met problemen als verslaving of schulden. Zij zien nu nog af van noodzakelijke ondersteuning vanwege de kosten.

Door het verlagen van de eigen bijdrage voor logeren, begeleiding en dagbesteding wil de gemeente deze ondersteuning voor iedereen toegankelijk maken. De maximale eigen bijdrage bedraagt vanaf 1 april € 17,60 per vier weken. Die eigen bijdrage kan nu nog hoog oplopen.

Voor de arbeidsmatige dagbesteding schaft de gemeente de eigen bijdrage geheel af. Deze ondersteuning is ervoor bedoeld om inwoners uiteindelijk naar betaald werk te begeleiden. Door de afschaffing van de eigen bijdrage wil de gemeente bevorderen dat zij sneller deze stap kunnen zetten.

Iedereen die gebruik maakt van logeren, begeleiding en dagbesteding krijgt in het eerste kwartaal een brief van de gemeente met uitleg over de veranderingen. Ook worden zorgaanbieders goed geïnformeerd zodat zij op hun beurt de veranderingen goed uit kunnen leggen aan hun cliënten.