Laura Punt opnieuw lijsttrekker GroenLinks Assen

DELEN

Assen – De leden van GroenLinks Assen hebben Laura Punt opnieuw gekozen als lijsttrekker van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Tijdens een ledenvergadering op 21 november in Grandcafé LIFF werden naast de kandidatenlijst ook het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld en de hoofdlijnen van de verkiezingscampagne besproken.

Laura Punt was voor GroenLinks ook in de huidige en de vorige raadsperiode fractievoorzitter. Met haar benoeming tot lijsttrekker geeft de partij aan dat ze de lijn van de afgelopen jaren wil voortzetten, hierbij gebruikmakend van en terugvallend op de ervaring van Laura Punt. De nummers 2 en 3 op de lijst zijn Hans Marskamp en Sjoerd Bakker, die op dit moment als steunfractieleden Laura Punt terzijde staan.

Verwachting
GroenLinks Assen verwacht dat het in maart 2018 goed is voor drie zetels, waarmee Marskamp en Bakker volwaardige fractieleden worden. De nieuwe steunfractieleden zijn dan de nummers 4 tot en met 6 op de lijst: Summer Koster, Rob Molijn en Sabah Ould-chikh.

Drie pijlers
Het verkiezingsprogramma van GroenLinks rust op drie pijlers: een Groen Assen, een Sociaal Assen en een Open Asen.

Speerpunten
1. Iedereen hoort erbij; er komen experimenten met nieuwe vormen van sociale zekerheid.
2. Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan educatieve, sportieve en culturele activiteiten.
3. Iedereen heeft recht op zorg met ondersteuning door huishoudelijke hulp en specifieke middelen.
4. Er komen woningen bij en leegstaande bedrijfsgebouwen worden geschikt gemaakt voor wonen.
5. Assen is een fietsstad. We geven voorrang aan schoon vervoer, in het bijzonder fietsers:
6. We planten meer groen, ontstenen de stad en gebruiken geen bestrijdingsmiddelen.
7. Onze stad is in 2040 klimaatneutraal. Dit betekent fors investeren in zonne- en windenergie.
8. Er komt een dierenwelzijnsbeleid, we stoppen met intensieve veehouderij.
9. Assenaren accepteren elkaar zoals ze zijn. Assen vangt vluchtelingen op in overleg met bewoners.
10. De gemeente luistert naar haar burgers. Assenaren denken en praten mee via nieuwe vormen.

De verkiezingscampagne van GroenLinks vindt plaats van januari tot en met 21 maart en leunt sterk op de insteek die GroenLinks koos bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart. Er is een krachtige landelijke support met in de hoofdrol Jesse Klaver; sociale media spelen een belangrijke rol. GroenLinks zal fysiek zichtbaar zijn tijdens opvallende acties en vraagt via huis-aan-huis enquêtes naar de meningen van de burgers. In de campagne wordt GroenLinks zo zichtbaar als beweging, een lijn die sinds enkele maanden is ingezet en de komende jaren zal worden versterkt.