Laura Punt over M-Projecten ‘Ik slaap er niet van’

DELEN
ASSEN – Cliënten van Stichting M-Projecten aan de Borgstee 27 in Assen zouden vervallen in schulden in plaats van dat ze geholpen werden met hun schulden, zo verscheen eind maart een bericht in de plaatselijke media.

Het bericht werd door de huidige leiding van de stichting niet goed ontvangen en men dreigde het nieuwsmagazine met een kort geding, als het bericht niet zou worden verwijderd van de website. Het bericht bleef staan en een kort geding bleef uit. Gedreigd, geschreeuwd, gescholden, gemanipuleerd en gesuggereerd werd er vervolgens wel.

Meer gedupeerden Stichting M-Projecten

In de weken die volgden meldden zich meer gedupeerden van Stichting M-Projecten, die van enkele duizenden euro’s schuld naar tientallen duizenden euro’s schuld waren gedegradeerd. Hoe was dit mogelijk? Een afspraak bij de Stichting werd gemaakt, maar het gesprek met Henk Dijkstra van Stichting M-Projecten liep uit in een rechtstreeks fiasco. Binnen vijf minuten vond Dijkstra het allemaal te dreigend. Verweet de pot de ketel…maar vervolgens kwam de interactie ook goed op gang tussen cliënten, M-Projecten en de vrouw van het eerste uur: GroenLinks Assen raadslid Laura Punt. Over en weer werd geappt en gemaild…een zekere paniek brak uit. Dossiers die niet meer volledig waren, cliënten die bankafschriften misten, rekeningen die niet werden betaald en deurwaarders die aan de deur bleven komen bij cliënten van de stichting.

Inmiddels hebben elf (ex)cliënten van de Stichting zich gemeld bij onze redactie. We hebben alle elf gesproken en veel dossiers doorgenomen. Laura Punt, die sinds enkele weken niet meer actief is voor Stichting M-Projecten, werd door diversen cliënten aangewezen als de persoon die alles in het honderd heeft laten lopen. “Laura Punt heeft dit een tijdje alleen gedaan. Zij heeft er een puinhoop van gemaakt” en “Wij zijn met 3200 euro schuld bij haar gekomen en zitten nu op 50000 euro schuld”.

Niet bij mij gebeurd

Onze redactie sprak met Laura Punt. Zij geeft aan sinds twee maanden niet meer werkzaam te zijn voor de Stichting. Ze geeft als reden aan dat ze tijdens haar vakantie een verdachte overboeking ontdekte, daarop actie ondernam en vervolgens niet meer welkom was bij M-Projecten.

“Zaken die in de berichten staan en schulden die zijn opgelopen, dat is niet bij mij gebeurd”, zo laat Punt weten. Het is een welles nietes spel. De secretaresse van M-Projecten, Henk Dijkstra van de Stichting…..ze wijzen met de vinger naar Punt en andersom weet het GroenLinks raadslid niet van dergelijke groei in schulden van de clientèle van de Stichting.  Na het vertrek van Punt zou het een puinhoop zijn geworden….maar in enkele weken tijd kunnen cliënten toch geen duizenden euro’s meer in de schuld zakken? “Ik hoor niets van deze clienten en ben nog steeds voor iedereen bereikbaar”, aldus Punt die volgens zeggen, steevast mensen met grote schulden naar de Gemeentelijke Kredietbank verwees om hopelijk via de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) vrij van schulden te worden. “Mensen met kleinere schulden heb ik wel geholpen. Al betekende dat soms dat ik de ene maand bijvoorbeeld de telefoonnota moest betalen en de andere maand een electriciteitsnota”. Punt trok letterlijk alles uit de kast om de nota’s van clienten te kunnen betalen. Ze heeft daarvoor zelfs nog een webwinkel opgezet waar ze breiwerkjes verkocht. Van de opbrengst kon er af en toe weer iets worden betaald.

Medio 2009 houdt Punt zich bezig met het ‘helpen’ van mensen in financiële problemen. Ook nadat in 2013 Henk Dijkstra als financieel en fiscaal deskundige en jurist Arjen Noorman zich aansluiten in Stichting M-Projecten. Punt geeft in een gesprek met onze redactie aan de enige te zijn die zich binnen de Stichting bezig hield met schuldhulp. Ze zou onder andere met cliënten de schulden in kaart brengen en een budgetplan opstellen. Toch voelt ze zich niet verantwoordelijk voor hetgeen er nu allemaal speelt en naar buiten is gekomen. Vreemd is ook dat van het bestuur niemand onderling wist van wat er binnen deze stichting speelde. Punt zegt niets te weten van oplopende schulden van (ex)cliënten. “Ik slaap er niet van, vind het zo erg. Ik ben onlangs twee uur lang verhoord door rechercheurs van de belastingdienst (Bureau Economische Handhaving – Red). Ik heb hun alle dingen die ik wist en hoe ik te werk ging gegeven, ik ben echt zo blij dat ik bij die stichting weg ben”.

Hoe nu verder?

Elf (ex)clienten hebben zich inmiddels gemeld. Een groot deel is nu onder gebracht bij DUO Bewindvoering aan de Torenlaan in Assen. Stukken die ontbraken moest men opvragen. Cliënten vroegen M-Projecten om bankafschriften, dossiers etc. Dit ging niet zonder slag of stoot. Van de elf gedupeerden zegt meer dan de helft te zijn, of ooit te zijn geïntimideerd, uitgescholden of bedreigd te zijn door medewerkers of bestuursleden van de stichting. Iets wat ook een redactielid van Nieuws in Assen heeft ervaren en kan beamen.

(Ex)clienten raden we aan om bij strafrechtelijke onjuistheden van de Stichting aangifte te doen bij de politie (inmiddels is de eerste aangifte een feit) en indien men andere dubieuze zaken heeft ontdekt of vermoed onjuist te zijn behandeld of juist benadeeld contact te leggen met het Juridisch Loket. Daarnaast is te hopen dat deze stichting zo spoedig mogelijk een halt wordt toegeroepen, want alle personen die wij hebben gesproken zijn tezamen meer dan 300.000 euro verder in de schulden geraakt.

Foto: Kantoor M-Projecten aan de Borgstee in Assen – Google StreetView


2Divorce Assen


Bowlen in Assen