Leden van lokale politieke partijen in Drenthe verzamelen zich in Sterk Lokaal

DELEN

Assen – Leden van lokale politieke partijen in Drenthe verzamelen zich in Sterk Lokaal. Vanuit de gemeente Assen staan totaal 5 leden van Stadspartij PLOP op kieslijst 10 van Sterk Lokaal. Inwoners van Drenthe kunnen op persoonlijke titel lid worden van de provinciale lokale partij. Hierdoor blijft de gemeentelijke variant onafhankelijk.

Waarom dan toch kiezen voor een provinciale lokale partij? De leden van Sterk Lokaal vinden daar het volgende van:

“Landelijke partijen halen steeds weer hun landelijke kopstukken naar onze provincie. En juist de landelijke politiek laat het noorden steeds vaker in de steek. Het lijkt of de wereld ten noorden van Zwolle alleen maar goed is voor zaken als energieleverancier bijvoorbeeld. Het wordt helemaal bont wanneer landelijke partijen in Drenthe op de kieslijst staan met mensen uit de Randstad. Het gaat hier toch zeker om Drenthe? Dan is het toch niet vreemd dat je ook provinciaal kiest voor een lokale partij.”

Onvrede
Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de invloed van de lokale partijen enorm gestegen. Meer dan 30% van de inwoners van Nederland stemt lokaal. De reden van het ontstaan van de verschillende lokale partijen is te vinden in onvrede. Die zelfde onvrede is er nu ook en zeker in de noordelijke provincies. Het lijkt of de landelijke politiek provinciaal wordt uitgevochten.

Doordat de vorming van de Eerste Kamer afhankelijk is van de provinciale verkiezingen en deze Eerste Kamer door de verhouding in de Tweede Kamer van grote invloed kan zijn, dreigen de belangen van de provincie onder te sneeuwen. Eens te meer een reden voor veel leden van gemeentelijke lokale partijen zich in te zetten voor een provinciaal opererende partij die de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) in de Eerste kamer steunt. De OSF heeft nu 1 zetel en dat moeten er meer worden.

Opmerkelijk is de rol van de vele wethouders, die namens een lokale partij in een college in Drenthe zitten. Zij hebben zich als lijstduwer verbonden aan Sterk Lokaal. Zij geven hiermee een duidelijk signaal af.

Vanuit Assen staat Ruud Wiersema op plaats 4, Kees Boonzaaijer op 12, André Dik op 14, Henk Santing op 21 en wethouder Janna Booij -Venekamp op plaats 32.

Tekst: aangeleverd André Dik