Leerlingen Dr. Nassau College Quintus behalen diploma elementair boekhouden

DELEN

Assen – Op het dr. Nassaucollege hebben 40 leerlingen examen elementair boekhouden gedaan bij de Associatie voor Praktijkexamens. Bijna alle leerlingen zijn geslaagd en kregen op 19 maart hun diploma overhandigd. De leerlingen werden op school op het examen voorbereid door docenten economie en M&O Ali Hoen en Roos Plat.

Examen elementair boekhouden
Sinds de vakken Handelswetenschappen en Economische Wetenschappen II en Recht op havo en vwo zijn vervangen door Management & Organisatie (M&O) en bedrijfseconomie, wordt er geen boekhouden meer gegeven in het voortgezet onderwijs. Veel economische vervolgopleidingen verlangen wel dat leerlingen/studenten over een boekhoudkundige basiskennis beschikken. Locatie Quintus biedt eindexamenleerlingen al een paar jaar de mogelijkheid om aan het examen elementair boekhouden deel te nemen.

Goede basiskennis
Leerlingen kiezen bewust voor Elementair Boekhouden en zien er zelf het belang van in omdat ze na het behalen van hun havo- of vwo-diploma een economische vervolgopleiding gaan doen. Door de intensieve lessen zijn veel leerlingen geslaagd en hebben ze een goede basiskennis elementair boekhouden opgedaan.

Het Dr. Nassau College locatie Quintus biedt in alle lesprogramma’s de mogelijkheid om de buitenwereld binnen te halen. Bij onze talentrichtingen sport, ondernemen, technasium, en cultuur is het een vast onderdeel van het programma, bij de andere vakken bieden wij waar mogelijk de faciliteiten aan.