Leerlingen Van Lieflandschool Assen op Prokkelstage

DELEN
ASSEN – Ongeveer 30 leerlingen van de Van Lieflandschool in Assen lopen op donderdag 9 juni aanstaande stage bij verschillende instellingen en bedrijven in omgeving Assen.

Daar werken zij samen met reguliere medewerkers op verschillende afdelingen van het bedrijf. De leerlingen kunnen hiermee hun talenten laten zien en een waardevolle bijdrage leveren. De activiteit vindt plaats in het kader van de Prokkelweek 2016 waarin donderdag 9 juni is uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag. Tijdens de Prokkelweek staan ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal.

In de provincie Drenthe vinden tijdens de Prokkelweek meerdere activiteiten plaats. Een overzicht van alle activiteiten staat op www.prokkel.nl

Prokkelweek 2016

Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juni is het Nationale Prokkelweek. In deze week ontmoeten mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar tijdens prikkelende ontmoetingen. Duizenden mensen met een verstandelijke beperking lopen een dag stage in het bedrijfsleven of bij de overheid. Ook op scholen, in wijken, buurten en bij verenigingen komen mensen met en zonder beperking samen. Om met elkaar te sporten, te zingen, te koken, te eten of een les te volgen. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het in de Prokkelweek om draait!

Prokkel

De Prokkel organisatie wil aandacht vragen voor de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eén week per jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de Prokkelweek dan ook als laagdrempelig instrument voor inclusie. De samenleving is van ons allemaal; Prokkelen draagt daar haar steentje aan bij.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen