Leerlingen Nassaucollege zamelen geld in voor Bake for Life

DELEN

Assen – De leerlingen van de eerste, tweede en derde klassen van het atheneum hebben tijdens de Fancy Fair op 22 december jl. een bedrag van € 2669,82 ingezameld. Dit bedrag werd op 31 januari jl. overhandigd aan mevrouw Abbas van de Jumbo in Gieten.

Mevrouw Abbas vertelt dat zij via de bakkerijhoek van de supermarkt in aanraking zijn gekomen met de stichting Bake for Life en dat zij deze stichting zoveel mogelijk proberen te ondersteunen. Namens de stichting Bake for Life bedankt mevrouw Abbas de leerlingen voor de geweldige actie. Zij geeft aan dat met het ingezamelde geld bijvoorbeeld een houtgestookte oven of een motorfiets gekocht kan worden. Maar ook kan één student een studiebeurs krijgen aan de Bake for Life College waarmee zijn/haar leven volledig zal veranderen. Mevrouw Abbas en haar dochter Pascale, leerling op Quintus, zullen de cheque binnenkort ter plaatse overhandigen.

Als symbolisch bedankje bracht mevrouw Abbas een groot krentenbrood mee voor de liefhebbers. Dat dit bij de leerlingen in de smaak viel, behoeft vast geen nadere toelichting.

Het Dr. Nassau College locatie Quintus biedt in alle lesprogramma’s de mogelijkheid om de buitenwereld binnen te halen. Bij onze talentrichtingen ondernemen, technasium, sport en cultuur is het een vast onderdeel van het programma, bij de andere vakken bieden wij waar mogelijk de faciliteiten aan