Leerlingen Van Gogh ontvangen diploma tweetalig onderwijs op Lariks

DELEN

Assen – Op 12 oktober werd op feestelijke wijze het certificaat voor het volgen van tweetalig onderwijs op Lariks uitgereikt aan in totaal 110 havo- en vwo-leerlingen. Al ruim tien jaar wordt er tweetalig onderwijs (tto) gegeven op Lariks.

Trots
In eerste instantie deden alleen tto-leerlingen uit vwo 6 examen voor het International Baccalaureate (IB). Dit jaar heeft voor het eerst een groep eindexamenleerlingen uit havo 5 ook dit examen gedaan. Alle deelnemers van Lariks hebben het IB-examen met succes afgelegd. Coördinator tweetalig onderwijs Erik Meek op Lariks is trots: ‘Het is geweldig om te zien dat onze leerlingen de examens op native niveau met zo’n geweldig resultaat behalen!’

Profijt
Voor ongeveer 50 leerlingen die op 12 oktober hun diploma in ontvangst namen op Lariks, was het een leuk weerzien met hun ‘oude’ school en hun voormalig klasgenoten. De examens werden in mei al gemaakt maar worden altijd opgestuurd naar Cambridge, waar ze nagekeken worden. Om die reden ontvangen de leerlingen de resultaten pas als ze hun reguliere eindexamen al achter de rug hebben. Deze leerlingen zijn dus inmiddels allemaal al gestart in het vervolgonderwijs, hbo of universiteit, waar ze veel profijt hebben van hun tweetalige opleiding op Lariks.

Hoog niveau
Ze beheersen het Engels op een hoog niveau, en hebben in hun tweetalige opleiding geleerd de taal ook toe te passen binnen de andere vakken. Bij de tweetalige opleiding op Lariks volgen leerlingen namelijk ruim 50% van alle lessen in het Engels. Daarnaast hebben ze vaardigheden ontwikkeld die in hun verdere (studie)loopbaan nog goed van pas zullen komen: samenwerken, kritisch analyseren, debatteren en wereldoriëntatie.

TTO Junior Certificaat
Zestig leerlingen die nu in het derde jaar zitten op Lariks en tweetalig onderwijs doen, ontvingen ook op 12 oktober hun resultaat voor het Cambridge IGCSE. Dit examen is dit jaar voor het eerst afgenomen en de leerlingen ontvangen daarvoor het tto-junior-certificaat. Zij zullen komende jaren op Lariks verder werken aan hun Engelse taalvaardigheid en uiteindelijk ook hun tto-senior-certificaat behalen. Net als de leerlingen die Lariks inmiddels verlaten hebben, zullen deze leerlingen uiteindelijk ook met het certificaat van Cambridge op zak, beginnen aan hun vervolgstudie op het hbo of de universiteit.