Lenin aan De Vaart

DELEN

Lenin aan De Vaart

Niemand die Assen binnen rijdt zal het negen meter hoge standbeeld van Vladimir Iljitsj   Lenin ontgaan. Het is een initiatief van de organisatoren van de bezienswaardige expositie van socialistisch-realistische Sovjetkunst in het Drents Museum. Met instemming van het gemeentebestuur willen zij zo de aandacht op deze tentoonstelling vestigen. De plaatsing maakte een politieke en maatschappelijke discussie los omdat Lenin, de grondlegger van het communistische Sovjetimperium, miljoenen Russen over de kling heeft gejaagd. Maar waar komt het beeld nu vandaan ? Van wie is het ?

Het standbeeld komt oorspronkelijk uit Merseburg, een stad in de buurt van Leipzig, in de voormalige DDR. Elke Oost-Duitse plaats van enige betekenis bezat een standbeeld van Vladimir Iljitsj Lenin, samen met Karl Marx de iconen bij uitstek in de communistische wereld van toen. Het bronzen beeld is door drie Russische kunstenaars vervaardigd. In 1971 vond de officiële onthulling plaats. Het toont Lenin in zijn meest afgebeelde houding: martiaal wijzend waarheen de weg naar het socialisme leidt. Dat Lenin een taxi probeert staande te houden in de andere, uiteraard onofficiële verklaring die als heiligschennis gold.

Na de Duitse eenwording, heeft het stadsbestuur in 1991 het standbeeld van zijn centrale plek verwijderd en opgeslagen in een lege vliegtuigbunker. De Nederlandse ondernemer Henk Koop uit Tjuchem (Groningen) kocht in 1997 een voormalig militair Sovjet-vliegveldje bij Merseburg. Dat bleek inclusief de hangar met daarin de horizontale Lenin. Koop heeft het gevaarte naar Nederland getransporteerd en in Tjuchem, bij zijn boerderij, opgesteld, ’ter lering en vermaak’. Later heeft hij Lenin verplaatst naar Fontana Bad Nieuweschans.

Met dank aan: Frisco de Zeeuw