Lintjes regen in Assen

DELEN

Lintjes regen in Assen

Vrijdag 26 april kregen 11 Assenaren een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door aftredend burgemeester Sicko Heldoorn. Alle gedecoreerden kregen de onderscheiding vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. De plechtigheid vond plaats in de raadszaal van het stadhuis in Assen.

De gedecoreerden zijn

De heer B. (Bouke) Bakker

De heer Bakker (75) was in 1967 één van de medeoprichters van “De Watervrienden Assen”, was aansluitend 15 jaar voorzitter en daarna vrijwilliger/zwemleraar. Tot op heden geeft hij les in aquajogging. In de loop der jaren heeft de heer Bakker zich voorts verdienstelijk gemaakt als zwemleraar voor leerlingen van de W.A. van Lieflandschool, zwemleraar voor mensen met een verstandelijke beperking en is tot op heden zwemleraar in het kader van “Meer bewegen voor ouderen”. De heer Bakker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.M. (Maria Martje) van der Broek

Mevrouw Van der Broek (67) is vanaf 1980 tot op heden ondersteuner met betrekking tot het alfabetiseren van allochtone kinderen op de basisschool. Daarnaast heeft zij een bemiddelende en ondersteunende rol tussen allochtonen en overheden, huisvestingsorganisaties, gezondheidszorg en het voorgezet onderwijs in Assen.  In 2005 was zij initiatiefnemer van een hulpactie van slachtoffers van het oorlogsgeweld in Irak. Ook is zij medeauteur van het boek “ Bestemming Drenthe” , met daarin de levensverhalen van 14 immigranten.  Mevrouw Van der Broek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P. (Pieter) Dam

De heer Dam (75) was en is op vele fronten actief binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk. Maar ook op andere maatschappelijke terreinen heeft de heer Dam zich nadrukkelijk gemanifesteerd. Onder meer als begeleider van asielzoekers via de Opstandingskerk,  ook als voorzitter van de huurdersvereniging Kleuvenstee in Asssen en als lid van de Clientenraad MEE.  De heer Dam is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw J. (Jantje) Dekker

Mevrouw Dekker (60) is vanaf 1985 tot op heden als vrijwilliger verbonden aan “ Tegen Haar Wil Drenthe”, een telefonische hulpdienst voor meisjes en vrouwen die te maken hebben (gehad) met seksueel en/of huiselijk geweld. Ook is zij vrijwilliger bij de instelling Vanboeijen, waar ze een vrouw met een verstandelijke beperking intensief begeleid. Verder geeft mevrouw Dekker voorlichting over leven met diabetes en maakt ze zich verdienstelijk als vrijwilliger van de buurt- en speeltuinvereniging Anreperstraat en omgeving.  Mevrouw Dekker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J. (Johanna) Dijk

Mevrouw Dijk (87) werd in 1956 ingezegend als diacones. Diaconessen pleegden vanuit hun diaconale opdracht dag en nacht beschikbaar te zijn om hulp te bieden in welke zin dan ook. Mevrouw Dijk heeft aan haar opdracht voor een belangrijk deel invulling gegeven vanuit het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Daarvoor kreeg zij zakgeld, geen salaris.  Als diacones is mevrouw Dijk ook actief geweest in Eindhoven en Leeuwarden. In Assen was zij één van de initiatiefnemers van de kerkdiensten, die maandelijks in het Wilhelminaziekenhuis in Assen worden gehouden. Ook is zij regelmatig aanwezig als nestor van de vrijwilligers in het Wilhelminaziekenhuis. Ze was oprichter van de “Stichting Vrienden van de Zuiderkerk”, die zich inzette voor een gezellige en gastvrije ruimte voor hen die dat nodig hebben en ze is reeds vele jaren actief als mantelzorger.  Mevrouw Dijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. (Hendrik) Everts

De heer Everts (64) is vanaf 1966 hoofdcontroleur van het TT-circuit in Assen. Daarnaast is hij kaartcontroleur bij diverse evenementen in de provincie Drenthe, zoals het bloemencorso in Eelde en de Midnight Walk in Assen. Hij is mede-organisator van de wereldkampioenschappen ijsspeedway in Assen en begeleider van diverse andere evenementen in de provincie.  De heer Everts is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw G. (Grietje) Gringhuis en mevrouw J. Gringhuis

De dames G. Gringhuis (76) en J. Gringhuis (75),  zusters, zetten zich sinds 1982 in voor “Zending over Grenzen”, een internationale, interkerkelijke hulporganisatie. “Zending zonder Grenzen” verzorgt voor met name armen in Oost-Europa niet alleen voedsel, kleding en medicijnen, maar beijvert zich ook voor opleidingen en geestelijke zorg. Beide dames zijn in Assen en omgeving actief op het gebied van kledinginzameling.  De beide dames zijn benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer B.J. (Berend Jan) de Jong

De heer De Jong (72) was van 1994 tot 2002 actuaris van de Classis Assen en de Particuliere Synode. Van 1998 tot 2011 was hij lid van de Interkerkelijke commissie voor het pastoraat voor doven in de provincie Drenthe. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de organisatie van het dovenpastoraat in Drenthe. Vanaf 2003 tot op heden is hij kerkvisitator van de Classis in Groningen en Drenthe van de Protestantse Kerken in Nederland.  De heer De Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.R. (Peter Roelof) Klomp

De heer Klomp (72) is vanaf 1994 lid en vanaf 1997 voorzitter van de vogelwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Assen. In die hoedanigheid heeft hij vele activiteiten en initiatieven genomen ten behoeve van de fauna in onder meer Drenthe. Daarnaast neemt hij regelmatig belangstellenden mee het veld in om te laten zien hoe en in welke biotoop vogels gezien kunnen worden en hoe geïnventariseerd wordt.  De heer Klomp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer J. (Jan) Muskee

De heer Muskee (61) was tot december 2011 actief bij UMCG Ambulancezorg, eerst als verpleegkundige, daarna als planner voor ambulancemedewerkers. In zijn vrije tijd heeft betrokkene veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe roostersystematiek.  Die systematiek is uiteindelijk in gebruik genomen door 23 ambulanceregio’s. Ook een managementinformatiesysteem dat door hem is ontwikkeld wordt inmiddels in 18 regio’ s gebruikt. Met ingang van januari 2011 is er een landelijke CAO Ambulancezorg ontstaan. Ook in dat proces heeft de heer Muskee vele waardevolle adviezen gegeven.  Daarnaast zet de heer Muskee zich in voor de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Assen.  De heer Muskee is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.