Longpunt Assen ‘Astma en allergie bij kinderen’

DELEN

ASSEN – Op maandagavond 18 mei organiseert Longpunt Assen een bijeenkomst voor ouders van kinderen met astma of allergieën. Spreker op deze avond is mevrouw Stijntje van Dam, kinderarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Het Longpunt wordt gehouden in Dorpshuis Schakelveld, Witterhoofdweg 1 te Assen. Deze keer niet in de middag, maar ‘s avonds vanaf 19.30 uur.

Kinderarts Stijntje van Dam gaat in op de onderwerpen:

-Wat is astma, wat is allergie?
-Hoe weet u dat uw kind astma heeft of allergisch is?
-Wat doet de arts nadat astma en/of een allergie is vastgesteld? Wat zijn de behandelstappen?
-Met welke zorgverleners krijgen u en uw kind te maken?
-Wat moet u weten over de medicijnen bij astma en/of allergie?

Naast de begeleiding van de kinderarts en de longverpleegkundige, kunnen ouders van een kind met astma of allergie ook veel steun ervaren van andere aanwezige ouders. Na afloop krijgt iedereen de patiëntenversie van de Zorgstandaard ‘Astma bij kinderen en jongeren’ mee naar huis.

Longpunt Assen

Longpunt Assen is een initiatief van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) in samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis, Icare Thuiszorg, huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken. Iedere maand zijn er themabijeenkomsten voor patiënten en hun naasten.

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u mailen naar longpuntassen@longfonds.nl of bellen met Henk Heuvelink, telefoon 06 – 51006815.