Maandag 31 augustus informatieavond noodopvang TT Hall

DELEN

ASSEN – Burgemeester en wethouders van Assen hebben op vrijdag 28 augustus ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om noodopvang voor maximaal 600 vluchtelingen te realiseren in een deel van de TT Hall in Assen.

Eerder bereikte het COA overeenstemming met de eigenaar van de TT Hall over het gebruik van een deel van het complex. De reeds eerder geplande activiteiten in de TT Hall kunnen doorgang vinden.
De opvang duurt tot 10 november. Daarna neemt het COA elders in het land andere locaties voor noodopvang in gebruik. Gemeente en COA onderzoeken de mogelijkheid om het pand aan de Schepersmaat 4, waar een regulier AZC komt, eerder voor noodopvang in gebruik te nemen. Die ingebruikname vindt sowieso niet eerder plaats dan na de beëindiging van de tijdelijke noodopvang in de TT Hall.

Informatieavond

Op maandag 31 augustus is er een informatieavond in zalencentrum Van Veen (Witterhaar 14) over de noodopvang in de TT Hall. De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt door de gemeente en het COA een toelichting gegeven op het besluit en de wijze waarop de opvang georganiseerd wordt. Ook bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen aan bestuurders en medewerkers van zowel het COA als de gemeente Assen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.