Manifest toegankelijkheid TT Circuit Assen

DELEN

ASSEN – Het TT Circuit is voornemens de toegankelijkheid van het circuit te verbeteren voor mensen met een beperking. In juli 2016 heeft de Nederlandse regering het VN verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking geratificeerd, wat betekent dat zowel overheid als het bedrijfsleven zich moet houden aan dit verdrag.

Om te voorkomen dat deze aanpassingen op een onjuiste manier zullen worden uitgevoerd is door Miriam Rybier en Jan Knol de Facebookpagina “Toegankelijkheid TT Circuit Assen” opgericht. Er is een oproep gedaan aan ervaringsdeskundigen met de vraag wat zij graag verbeterd zouden willen zien. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden bij deze pagina en punten aan te dragen.

Een overzicht van de inmiddels aangedragen punten:

1. Huur in ieder geval ervaringsdeskundigen in

Zij kunnen vanuit de praktijk aangeven wat wel en niet werkt. Niet alleen rolstoelgebruikers, maar ook visueel gehandicapten, of mensen die moeizaam lopen. Dit voorkomt dat er onnodige aanpassingen worden gedaan, of aanpassingen die in de praktijk niet werkzaam zijn

2. Toegankelijkheid naar het circuit

Bij de aanrijroutes is onduidelijk waar zich gehandicaptenparkeerplaatsen bevinden. Dit kan middels bewegwijzering worden aangegeven. Informeer de verkeersregelaars en mensen die aan de toegang staan. Niet dat de ene persoon wel weet waar een parkeerplaats is en een ander naar een algemene parkeerplaats wordt gestuurd, waar de persoon onmogelijk nog bij het circuit kan komen. Informeer ook ander personeel/vrijwilligers, die te maken hebben met het publiek op het circuit. Zorg dat zij weten wat de regelgeving en wat de voorzieningen zijn op het circuit.

3. Parkeerplaatsen

De huidige parkeerplaatsen voldoen niet aan de eisen voor een gehandicapten- parkeerplaats. Rondom een voertuig dient voldoende ruimte te zijn om in- en uit te kunnen stappen, als men in een rolstoel zit. Dit betekent dat de parkeerplaatsen breder moeten zijn. Hier zijn standaardnormen voor. De locatie van de parkeerplaatsen voldoet niet. Deze zijn dusdanig geplaatst, dat men met een rolstoel onmogelijk naar het circuit kan gaan. De ondergrond is te zacht, de locatie te ver weg. Rolstoelparkeerplaatsen moeten dichtbij het circuit geplaatst worden, waarbij de ondergrond dusdanig is, dat bij regen deze ook nog met een rolstoel begaanbaar is. Voorkeur gaat uit naar een verharde ondergrond. Gehandicaptenparkeerplaatsen zouden bij de ingang van het Welcome Centre verplaatst moeten worden. Mensen met een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) zouden bij voorkeur voorbij het tunneltje, bij de benzinepomp moeten parkeren. De doorgang onder de tunnel is dusdanig stijl dat voor veel rolstoelers deze zeer veel energie kost. Veel mensen met een rolstoel hebben weinig energie en een dag circuit kost dusdanig al veel van deze energie, dat obstakels zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden. Indien parkeren na het tunneltje niet mogelijk is, realiseer dan parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de ingang. Puur omdat het veel energie kost om grote afstanden af te leggen

4. Toegang tussen paddock en hoofdtribune

Mensen met een rolstoel kunnen niet van de hoofdtribune naar de paddock en andersom. De tunnel heeft alleen trappen en er zijn geen voorzieningen gemaakt voor mensen met een beperking. Hoe dit opgelost dient te worden, is ons ook niet bekend. Wel weten we dat hier heel veel behoefte aan is.

5. Sanitaire voorzieningen circuit

Op het circuit zijn twee redelijk aangepaste gehandicaptentoiletten, die momenteel ook voor deze functie worden gebruikt. Aan de kant van de hoofdtribune en een bij het paddockrestaurant. Op de paddock zelf is ook een aangepaste toilet, maar deze wordt met name gebruikt voor het storten van chemische toiletten en is te smerig. De huidige toiletten dienen sowieso aangepast te worden naar de nieuwste normen van gehandicaptentoilet. Voorzien van alarmering (werkend) en hulpmiddelen. Ook dienen er meer toiletten te komen. Bij de plekken waar het circuit van plan is tribunes te maken voor gehandicapten, dient op redelijke afstand (minder dan 50 meter) een goed bereikbare, aangepast toilet te worden geplaatst. Daarnaast is er ook behoefte aan een aangepaste douche op de paddock, omdat er ook evenementen zijn, waar mensen overnachten en zich willen verschonen. Deze voorziening is momenteel niet aanwezig.

6. Toegankelijkheid wegen rondom de tribunes

Met uitzondering van het gebied achter de hoofdtribune, zijn de wegen achter de tribunes absoluut ongeschikt voor rolstoelgebruikers. Deze zijn onverhard, waardoor rolstoelers hier niet op vooruit komen. Op zijn minst moet daar een verhard stuk op komen, zodat ook zij over deze wegen zich kunnen voortbewegen

7. Locatie tribunes rolstoelgebruikers

Rolstoelgebruikers zijn ook liefhebber van de motorsport en willen daar ook graag naar kijken. Het is dus fijn als deze mensen op een plek kunnen kijken, waar ze ook goed zicht hebben. Al gelang de locatie kan hier qua prijs voor toegangskaarten een verschil worden gemaakt. Maar laat ze op betere locaties bouwen, dan nu het geval is. De huidige plekken zijn echt uitgekozen alsof men zegt: acht zet ze daar maar neer, dan zien ze nog een beetje….. terwijl het ook mensen zijn die volwaardig recht hebben op een goede plek. Overleg dit aub met ervaringsdeskundigen. Bij voorkeur deze plekken overdekken. Mensen in een rolstoel zitten stil en koelen sneller af als iemand die fysiek niets mankeert. Regen en wind zijn dus grote spelbrekers en zijn voor rolstoelgebruikers lastiger te handelen. Het kost ze meer energie, ze zijn bevattelijker voor ziektes enz enz.

8. Toegankelijkheid liften/gebouw boven de pitboxen en restaurant

Voor rolstoelgebruikers zijn de liften en gebouwen boven het restaurant en de pitboxen slecht toegankelijk. Deuren zitten op slot, hellingen zijn te steil, het deck boven beide delen is zeer onregelmatig door loszittende tegels (randen, valgevaar) en de railing is te hoog, waardoor je als rolstoelgebruiker niks ziet. Ook staan er regelmatig obstakels in de weg, waardoor het moeilijk is om er over, of er langs te komen. Dit punt is reeds aangekaart!

Aankomend weekend zal er een gesprek plaatsvinden met de contactpersoon van het TT Circuit Assen.

Tekst: Miriam Rybier