Markehuus: verbindend in een betekenisvolle wijk

DELEN

Assen – Vanaf 1 juli 2018 neemt de Stichting Wijkcentrum Peelo ’t Markehuus over van de huidige beheerders. Deze overname houdt onder andere in dat er een nieuwe manager – Arie Kant – is aangesteld voor het beheer van het wijkcentrum.

Uiteraard blijven de reguliere activiteiten in het wijkcentrum bestaan, maar daarnaast worden er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld voor alle inwoners van de wijk Peelo en daarbuiten.

Centraal bruisend ontmoetingspunt
Uitgangspunt is dat het wijkcentrum weer een centraal bruisend ontmoetingspunt wordt in de wijk Peelo. Voor alle bewoners van de wijk Peelo, maar uiteraard zijn alle inwoners van Assen van harte welkom. Daarnaast leent het gebouw zich voor vergaderingen, cursussen, beurzen, evenementen, verjaardagsfeesten en alle activiteiten op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied, waarbij de tariefstelling zo is vastgesteld dat het ontmoetingscentrum voor een ieder toegankelijk is.

Verbindingen
De Stichting Wijkcentrum Peelo gaat ook verbindingen tot stand brengen tussen jong en oud, tussen verschillende culturen, maar ook verbindingen leggen tussen verschillende instanties, met de winkeliersvereniging, met scholen, met kerken, met de Peelerhof etc. ’t Markehuus: verbindend in een betekenisvolle wijk.

Bouwkundige aanpassingen
De zomerperiode zal gebruikt worden om het centrum waar nodig bouwkundig aan te passen. Ook het interieur van de horecaruimte zal vernieuwd en aangepast worden aan de huidige samenleving. Naar verwachting zal het wijkcentrum over ruim een jaar verduurzaamd worden door de gemeente Assen, waardoor er sprake is van een energieneutraal centrum.

Het bestuur van de Stichting Wijkcentrum Peelo en de nieuwe manager hopen uiteraard, dat ‘t Markehuus een gezellige ontmoetingsplek wordt voor alle bewoners van de wijk.