Maya’s Heersers van het Regenwoud Drents Museum

DELEN
ASSEN – Vanaf 28 februari tot en met 4 september 2016 is in het Drents Museum de grote internationale archeologische tentoonstelling ‘Maya’s – Heersers van het Regenwoud’ te zien.

Maya’s is een ontdekkingstocht door de fascinerende Mayacultuur en tegelijkertijd een schatkamer van prachtige Maya-objecten. Er is een unieke mix te zien van voorwerpen uit Guatemala en Mexico waarvan een groot deel nog nooit in Europa is gepresenteerd. Prachtige sieraden van jade en schelpen, grote stenen bedekt met hiëroglyfen en kleurrijk beschilderd keramiek. De expositie geeft een beeld van de hoogstaande Mayabeschaving en focust op de bloeiperiode, 200 tot 900 na Christus.

De Maya’s Heersers van het Regenwoud 

Hoe kon de Mayabevolking in grote steden midden in het onherbergzame en gevaarlijke regenwoud overleven? Dat is de centrale vraag in de tentoonstelling, die alle lagen van de Mayasamenleving belicht. Zoals de machtige Mayakoningen met hun pracht en praal, maar ook de boeren zonder wie de grote monumentale steden nooit tot ontwikkeling zouden zijn gekomen. Maïs speelt daarin een belangrijke rol en was voor de Maya’s van levensbelang.

Met die maïscyclus als rode draad – zaaien, groeien, oogsten en wedergeboorte – komen uiteenlopende aspecten van de Mayacultuur aan bod: het leven aan het hof van de koning, de kalenders en uitgebreide kennis van het heelal, de prachtige beeldhouwwerken met historische verhalen en de geheimzinnige godenwereld.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen