Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) in Assen

Gevarieerd sportaanbod in Assen op verschillende niveaus voor de 55+er

DELEN

ASSEN – Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) richt zich op de thuiswonende senioren, al dan niet met een lichamelijke beperking. Het meer bewegen voor senioren is laagdrempelig.

Dat wil zeggen dat alle senioren hieraan deel moeten kunnen nemen, ook met een kleine beurs en dat de activiteiten moeten plaatsvinden op een locatie dicht in de buurt van de senioren zodat zij deze goed kunnen bereiken.

De ouderen komen allemaal zelfstandig naar de beweeggroepen met als doel om tijdens het meer bewegen voor ouderen het algemene welzijn te bevorderen. Daarmee bedoelen wij het zo lang mogelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal optimaal blijven functioneren in de samenleving. De beweegactiviteiten in een groep zijn gericht op het bevorderen van de conditie, stabiliteit (valpreventie), mobiliteit en cognitieve functies.

Het karakter van het MBvO is niet therapeutisch, maar veel meer gericht op het stimuleren van gedragshouding die gericht is op het bewaren en zoeken van het contact met de dingen en de mensen om hen heen. Gericht op voorkoming van een sociaal isolement.

Het sociale aspect speelt daarnaast een belangrijke rol. Bij het ouder worden kunnen er verschillende beperkingen ontstaan op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. We spelen op al deze aspecten in op een ongedwongen gezellige manier. Daarbij worden er elke les andere materialen en andere muziek gebruikt.

MBvO heeft een agogisch karakter. Eigen initiatief en actieve betrokkenheid van de deelnemers zijn bij de activiteiten heel goed mogelijk.

Elk seizoen, van september t/m juni, worden bij Assen Beweegt verschillende sporten verzorgd voor alle ouderen van Assen door negen lesgeefsters op verschillende locaties.

U kunt kiezen uit Gymnastiek, Aqua gym, Body fit, Latin moves, Aerobics, Pilates, Ontspannen en bewegen, Tai-Chi, Spel en sport, Country Line dance en Yoga. Daarnaast is er een groep met koersbal.

Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met Ingrid van Vugt 0592-356574 of met Roelien Jans 0592-370315.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen