Meer dan 500 meldingen vuurwerkoverlast Assen

DELEN

Steeds meer mensen storen zich aan de toenemende vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw. De overlast wordt vooral veroorzaakt door harde knallen, te vroeg afgestoken vuurwerk en onveilige situaties op straat.

In Assen stond de teller donderdagmorgen op 509 meldingen. Uit de wijk Peelo in Assen kwamen de meeste meldingen ( 113 ) gevolgd door Marsdijk ( 106 ). Totaal kwamen in Nederland meer dan 65.000 meldingen binnen wegens vuurwerkoverlast.  Uit de provincie Drenthe kwamen iets meer dan 2000 meldingen waarvan de meeste uit hoofdstad Assen.

Rapport naar de Tweede Kamer

Jaarlijks zorgt vuurwerk voor miljoenen euro’s aan schade en honderden gewonden. Helaas doet de landelijke overheid nog weinig om de vuurwerkoverlast tegen te gaan. Daarom hebben 25 lokale GroenLinks-fracties het initiatief genomen voor het meldpunt vuurwerkoverlast.nl.

Met de meldingen op vuurwerkoverlast.nl willen de initiatiefnemers de omvang van het probleem in kaart brengen. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2015 aan de Tweede Kamer en 25 burgemeesters zal worden aangeboden.