Meer ondernemerschap Theater Bioscoop De Nieuwe Kolk

DELEN

ASSEN – Assen is een stad waar we de afgelopen jaren goede ervaringen hebben opgedaan met culturele instellingen die ondernemen. Zowel het Drents Museum als het Drents Archief zijn met nieuwe concepten en innovatieve ideeën, nieuwe wegen ingeslagen, zo schrijft fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie Assen op de website van de partij.

Het is geen publiekelijk geheim dat de gemeenteraad van Assen zich zorgen maakt over Theater en Bioscoop De Nieuwe Kolk. De gemeenteraad van Assen stelt weer € 50.000 extra beschikbaar voor het cultuurpaleis. Stichting De Nieuwe Kolk krijgt jaarlijks al zo’n 4,2 miljoen euro van de gemeente. Dit geld zou voor het grootste gedeelte opgaan aan de exploitatiekosten van het pand.

Wienen van de ChristenUnie: Mijn fractie heeft de afgelopen periode met mensen uit de theaterwereld gesproken. Dat heeft ons geholpen om enerzijds een beeld te krijgen van de theater- en bioscoopwereld en anderzijds om de prestaties van De Nieuwe Kolk te kunnen wegen. We moeten, met het college, vaststellen dat de aanloop- en opstartfase nu zo’n beetje wel voorbij is. Na drie á vier jaar inregelen en organiseren kan dat geen excuus meer zijn voor de interne organisatie.

“ Wat ons betreft dus niet alleen samenwerken met het Drents Museum en het Drents Archief, maar ook leren. Leren hoe je met een aantrekkelijk aanbod en geworteld in de Asser grond resultaten haalt. Resultaten waar je landelijk bekend mee wordt” Bert Wienen – ChristenUnie

De fractievoorzitter van de ChristenUnie geeft ook nog een aantal suggesties aan.

1. De Assenaar betaalt jaarlijks 30 á 40 euro voor DNK. Wat ziet de Assenaar er voor terug? Hoe staat DNK nu midden in de Asser samenleving? Worden bijvoorbeeld amateurs gestimuleerd om speciale voorstellingen of uitvoeringen tegen een gereduceerd tarief in DNK te doen? En grijpt de directeur van DNK dergelijke mogelijkheden aan om de Assenaren die dan binnenkomen iets te vertellen over het theater?

2. We werden erop getipt dat DNK weinig doet voor de zilveren Assenaren: de ouderen. Middagvoorstellingen, een ouderen-universiteit enz. Er liggen mogelijkheden!

3. We willen de komende tijd meer ondernemerschap zien van De Nieuwe Kolk. Neem bijvoorbeeld de doelstelling op dat de manager ‘congressen’ zichzelf tenminste terugverdient. En waarom wordt er niet aangehaakt bij het initiatief van Groningen/Friesland om zich op de internationale congresmarkt te begeven?

4. Er zijn verschillende voorbeelden van goede combinaties tussen theater en cultuur. Literatuur en theater hebben elkaar veel te bieden. Er zitten verschillende partners in hetzelfde pand. We waren om die reden dan ook blij met de brief van de wethouder waarin de intenties om meer samen te gaan werken naar voren kwamen. Wat ons betreft integreert u de verschillende gebruikers tot één organisatie.

Halverwege de raadsperiode zal het functioneren van DNK worden geëvalueerd. De raad zal hierin een grote rol moeten krijgen en zelfs, al dan niet gedeeltelijk, het voortouw moeten nemen in dit onderzoek. Wij willen meer ondernemerschap zien de komende periode. Bevlogenheid. Wat ons betreft dus niet alleen samenwerken met het Drents Museum en het Drents Archief, maar ook leren. Leren hoe je met een aantrekkelijk aanbod en geworteld in de Asser grond resultaten haalt. Resultaten waar je landelijk bekend mee wordt. Als de wethouder toezegt hierop toe te zien, op het groeiende ondernemerschap, dan kunnen we instemmen met het voorstel zoals het er ligt.