Meer valse eurobiljetten onderschept

DELEN
ASSEN – In 2015 is het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland gestegen met 37% tot 66.500. Het risico op het ontvangen van een vals biljet blijft echter laag. Wel is het van belang dat het publiek alert is en kennis heeft van de echtheidskenmerken van eurobiljetten.

Om te helpen bij het controleren van eurobiljetten heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een ‘Echt of Vals’ app ontwikkeld voor smartphones. De app is nu zowel beschikbaar voor Apple iPhone als Android.

Cijfers

In 2015 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland gestegen. In totaal zijn 66.500 valse biljetten onderschept en geregistreerd, een toename van 37% ten opzichte van de 48.700 valse biljetten in het jaar daarvoor. Wereldwijd is het aantal valse biljetten toegenomen met 7% tot 899.000 in heel 2015. Wel is sprake van een dalend aantal valse eurobiljetten in het tweede halfjaar van 2015. Verder is vergeleken met de 18 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn het aantal aangetroffen valse biljetten nog altijd gering. De valse biljetten die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest uit circulatie worden gehaald, betreffen de coupures € 20,- en € 50,-.

DNB App ‘Echt of vals’

De eurobiljetten zijn door de echtheidskenmerken goed beschermd tegen vervalsing. Informatie over het controleren van de echtheidskenmerken is te vinden op de website van DNB en de ‘Eurobiljet app’. Verder heeft DNB een app ontwikkeld waarmee het publiek met een smartphone de biljetten ook digitaal kan checken. Door een eurobiljet met de camera van de telefoon nauwkeurig te scannen, kan de app ‘Echt of Vals’ de echtheidskenmerken herkennen.

Na het uitbrengen van de app voor Apple iPhone (versie 5 en hoger) in 2015, is deze nu ook beschikbaar voor diverse Android-toestellen (Google Play Store). Met de app voor Android kunt u de biljetten van € 20,- en € 50,- controleren, de biljetten die het meest vervalst worden.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen