Meewerkers Werkpunt leveren natuurpad af in Amelte

DELEN
ASSEN – Een team van werkzoekenden uit Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze levert maandag 14 december een nieuw natuurpad af in het natuurgebied Amelte.

De meewerkers hebben het pad aangelegd in opdracht van Werkpunt Assen en het project Assen aan de Aa. Met de aanleg van het natuurpad konden de meewerkers ervaring opdoen in de groenvoorziening en groenaanleg.

In Werkpunt werken de gemeenten Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze en de Sociale Dienst en Alescon samen om werkzoekenden te laten doorstromen naar werk. Werkpunt doet dit door aan te haken bij bestaande projecten, zoals de natuurontwikkeling in Amelte.

Natuurpad Amelte

Het nieuwe pad is onderdeel van de natuurontwikkeling van Amelte. Hierbij worden de beken weer zichtbaar gemaakt. Verder komt er nieuwe groenaanplant, natuurpaden en volgend voorjaar een familiepad. De visie op Amelte is in 2013 vastgesteld en opgesteld in overleg met omwonenden en natuurorganisaties.