Migrantengemeenschappen en Asser politiek reiken elkaar de hand

DELEN

Assen – Een Islamitische begraafplaats, een ontmoetingsruimte voor culturele activiteiten voor de Congolees-Angolese gemeenschap, een taalcursus voor én door de migrantengemeenschappen, een banenproject, een adviescommissie minderhedenbeleid, een stageplek voor een migrant in de fractie van GroenLinks. Zomaar een paar ideeën, die naar voren kwamen tijdens De Politieke Ontmoeting op 3 maart.

Een kleine zeventig vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen en de Asser politiek waren aanwezig in het Dr. Nassau College / ISK met als doel een brug te slaan naar elkaar en het startsein te geven voor een duurzame relatie. De bijeenkomst was georganiseerd door GroenLinks en PvdA in Assen; op twee na waren alle politieke partijen aanwezig.

Na de opening door burgemeester Marco Out nam Jannes Herman Mostert van ProDemo de aanwezigen mee in een reis door de Nederlandse politiek. Alles kwam aan de orde: van de bevoegdheden van de burgemeester tot Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen, van vrije meningsuiting tot het nut van debatten en uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Nieuwe Assenaren uit de Irakese, Syrische, Eritrese, Congolese, Angolese, Marokkaanse en Palestijnse gemeenschappen voelden zich opgenomen in de Asser gemeenschap.

De Politieke Ontmoeting gaat daarom zeker een vervolg krijgen; de eerste aanzetten voor nieuwe ontmoetingen en initiatieven zijn er.