Minder Assenaren in aanmerking voor hulp bij huishouding

DELEN
Minder Assenaren in aanmerking voor hulp bij huishouding

Met ingang van 1 mei 2015 komen minder Assenaren in aanmerking voor Hulp bij Huishouding vanuit de Wmo.

Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe Wmo. De gemeente kiest er daarbij voor het schoonmaakwerk niet meer aan te bieden als aparte voorziening. De uitgebreide hulp bij huishouding voor kwetsbare inwoners kan door deze keuze overeind blijven.

Kortingen

De invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 gaat gepaard met forse financiële kortingen. In 2015 bedraagt de korting op het budget voor hulp bij huishouding 40%. De verwachting is dat in de jaren erna nieuwe kortingen door het Rijk volgen. Daarom kiest de gemeente nu voor een systeem dat vooral de kwetsbare inwoners ondersteunt en op de langere termijn financieel is vol te houden.

Eenvoudig en uitgebreid

De huidige Wmo maakt onderscheid tussen eenvoudige en uitgebreide Hulp bij Huishouding. De eenvoudige hulp (HH1) omvat vooral schoonmaakwerk. Op dit moment maken ruim 1000 huishoudens hiervan gebruik. Bij de uitgebreide hulp krijgen met name kwetsbare inwoners extra ondersteuning bij het regelen en organiseren van hun huishouden. Dit laatste is een belangrijke voorwaarde om hen zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Een kleine 400 Assenaren krijgen deze ondersteuning.

Zelf regelen

Het stoppen met schoonmaakwerk als aparte voorziening betekent dat Assenaren dit in het vervolg zelf moeten regelen via hun sociale netwerk of een particuliere aanbieder. Voor mensen met een laag inkomen werkt de gemeente aan een regeling.

Mei 2015

De gemeente kiest ervoor om de verandering per 1 mei 2015 te laten ingaan. Dit geeft inwoners de gelegenheid om zich te oriënteren op het aanbod en zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Aanbieders hebben zo voldoende tijd om een passend aanbod te ontwikkelen voor dit schoonmaakwerk.

Brief

Inwoners die nu gebruik maken van de eenvoudige vorm van hulp bij huishouding ontvangen in de laatste week van oktober een brief waarin de veranderingen worden uitgelegd.