Molukse Onafhankelijkheidsdag op 25 april jl.

DELEN

Assen – “One life and a million words”, staat te lezen op de website van Emerson Terinathe, Molukker, opgegroeid in Assen. Zijn laatste blog gaat over de Molukse Onafhankelijkheidsdag op 25 april.

De Molukse cultuur bestaat uit vele tradities. Voor een groot gedeelte is het geloof erin verweven, zoals dopen en belijdenis doen. Toen ik 18 jaar was, deed ik belijdenis. Een onderdeel daarvan, is dat een catechisant (iemand die belijdenis doet), een eigen Bijbeltekst mag uitkiezen, die hij of zij tijdens de dienst zal voordragen voor de gemeenschap. Ik koos voor Exodus 18:11 “Nu weet ik dat Gij groter zijt dan alle andere goden, omdat gij het volk Israël uit de macht der Egyptenaren hebt gered.”

In een gesprek voorafgaand mijn belijdenis met dominee Pattinasarany, vroeg hij waarom ik exact voor die tekst had gekozen. Ik koos voor die tekst omdat ik geloof dat er ooit een dag zal komen dat dat ook voor het Moluks volk zal gelden. Dat wij ook ooit bevrijd zullen uit de handen van het dictatoriale Indonesië. Ooit zal de toekomst van het Molukse volk in onze handen liggen. 25 april is onze Onafhankelijkheidsdag. Dit is de dag dat wij nooit mogen vergeten. Alleen omdat wij in Nederland zijn geboren, wil niet zeggen dat wij vrij zijn. Als onze mensen daar niet vrij zijn, zijn wij dat ook niet. We zijn een volk in ballingschap voor meer dan 65 jaar.

Over het algemeen zijn Nederlanders niet bekend met onze Molukse geschiedenis. En dat is triest, omdat we een gezamenlijke geschiedenis delen. Een bloederige geschiedenis. Een geschiedenis, waarin onze voorouders met grof geweld gedwongen werden om met de Nederlanders samen te werken, alleen maar vanwege de (specerijen)handel. Het waren de Nederlanders die geweld niet schuwden en complete dorpen verwoesten en vrouwen verkrachten. Het waren Nederlanders die destijds Molukkers vermoordden, die niet wilden luisteren.

Na de Tweede Wereldoorlog, waarin Molukkers zij aan zij met de Nederlanders hadden gevochten tegen de Japanse bezetting, riep Indonesië de Republik Indonesia uit. Als antwoord daarop werd op 25 april in Ambon de Republik Maluku Selatan (RMS) uitgeroepen, de Republiek der Zuid-Molukken.

Aangezien de Nederlanders weg moesten en een groot deel van de Molukkers (meer dan 12.000 man) lid waren van het KNIL, werden ze verplicht naar Nederland gestuurd met de belofte om binnen een half jaar weer terug te keren, na verwezenlijking van een eigen Molukse staat. Eenmaal aangekomen in Nederland werden zij gedemobiliseerd, dus ontslagen uit militaire dienst en gehuisvest in voormalige concentratiekampen. Mijn vraag nu, waar is onze vrijheid?

In 1963 werd onze leider en mede-oprichter van de RMS, mr.dr. Chris Soumokil gevangen genomen. Hij werd in 1966 door de Indonesische regering geëxecuteerd. Tot op heden weten wij niet wat er met zijn lichaam gebeurd is. Mede RMS-oprichter Ir.J. Manusama richtte daarop in Nederland de RMS-regering in ballingschap op. Een regering, wat door de Nederlandse regering getracht werd niet ontvankelijk te verklaren. Dat is niet gelukt. De RMS regering is volgens het Internationaal Recht volkomen rechtmatig en heeft op 25 april 1950 plaatsgevonden in overeenstemming met het zelfbeschikkingsrecht.

Wijlen koningin Juliana zei, nadat Suriname onafhankelijk werd, dat elk volk recht heeft op onafhankelijkheid. Suriname was, net zoals de Molukken, een kolonie van Nederland. Koningin Juliana’s uitspraak zette kwaad bloed bij ons Molukkers, want waar is onze onafhankelijkheid? Hebben wij daar geen recht op? Onze opa’s en voorouders hebben gestreden en geleden voor en door de Nederlandse driekleur. Zij zijn ervoor gestorven. Mijn opa’s en oma zijn gestorven in een land waar zij niet wilden sterven. Een land met valse beloftes. Een land die hen vernederd, verraden en betrapt hebben.

Vrijheid. Elk volk heeft er recht op. 25 april is onze Onafhankelijkheidsdag. En zoals het staat beschreven in Exodus 18:11 zo zal het geschieden.

Hari Proklamasi. Viva RMS!

Website: Emerson Terinathe

De betekenis van de kleuren van de RMS-vlag, Klik hier voor een You Tube film

Tekst: Emerson Terinathe