Mysterie rond Havezathe Valkenstijn

DELEN

Mysterie rond Havezathe Valkenstijn

Ondanks dat Augustinus en Louise van Valkenstijn al in de negentiende eeuw zijn overleden en er niets meer aan hen herinnert dan een grafmonument met een gietijzeren doodskop, spreken zij bij veel Assenaren tot op de dag van vandaag tot de verbeelding. Spookverhalen en geruchten doen sinds die tijd de ronde over het echtpaar. Het verhaal dat Louise van Valkenstijn-Aubry d’Arancey een onwettig kind zou zijn van Lodewijk Napoleon is meer dan een eeuw oud.

Achter de voormalige havezate ‘Vredeveld’, wat als park Vredeveld sinds 1992 eigendom is van de gemeente Assen, ligt aan de wandelroute door het park een gemetselde grafkelder van de familie Van Valkenstijn. Dit monument dient tot rustplaats van Augustinus van Valkenstijn, die van 1842 tot 1882 op het landgoed heeft gewoond samen met zijn echtgenote Louise van Valkenstijn, geboren Aubry d’Arancey, of ‘Daranceij’, zoals op het grafmonument staat.

Valkenstijn

Augustinus van Valkenstijn kocht de havezathe Vredeveld’, een uit 1634 daterende buitenplaats nabij Assen, in 1842. Hier woonde in het begin van de 19de eeuw de gouverneur van Drenthe, mr. Hofstede en beleefde de havezathe grootse tijden met veel hoog bezoek. Met de komst van Augustinus van Valkenstijn veranderde dat. Samen met zijn vrouw Louise Aubry d’Arancey betrok hij de villa, die inmiddels geheel tot woonhuis was verbouwd. Als snel deden de wildste geruchten de ronde over het teruggetrokken levende paar.

valkenstijn-assenAugustinus was op 12 mei 1806 in Den Haag geboren als zoon van Charles Augustinus van Valkenstijn en Petronella van Bredo. Zijn afkomst was destijds een veel besproken onderwerp, maar die van zijn echtgenote Louise gaven nog meer reden tot geruchten. Louise werd geboren in Utrecht op 21 december 1809 en kreeg bij haar doop de achternaam Aubry d’Arancey. Haar moeder Johanna Hester Smith was hofdame aan het koninklijk hof van Lodewijk Napoleon, de koning van Holland, die ook in de doopakte vermeld staat als peetvader. Hoewel zij in de annalen staat genoemd als dochter van Joseph Antonius Louis Aubry d’Arancey, zou zij in werkelijkheid een dochter zijn van Lodewijk Napoleon zelf. De laatste onderzoeken spreken dit evenwel tegen omdat Lodewijk Napoleon niet in de buurt was toen Johanna Hester Smith zwanger moet zijn geraakt. Hoe het ook zei, ze ontving haar opvoeding van de hoveling Aubry d’Arancey, die haar ook zijn naam gaf. Tijdens zijn studie als arts in Utrecht ontmoette Augustinus Louise en op 24 april 1842 trouwden zij. Het echtpaar bleef kinderloos.

Op 17 januari 1871 overleed Louise en werd begraven in een speciaal voor haar gebouwd grafmonument in de tuin van het landgoed. Niet lang daarna kwamen de verhalen over haar vermeende biologische vader naar buiten. Tot in onze tijd is het verhaal blijven leven maar enig bewijs is niet gevonden.

Augustinus overleed iets meer dan 11 jaar na Louise, op 27 januari 1882. Hij liet het landgoed na aan het armbestuur van de Rooms-katholieke parochie in Assen. Het echtpaar was Rooms Katholiek. De graftombe diende goed onderhouden en ongeschonden bewaard te blijven. Het huis werd verhuurd.