N373 Norgervaart wordt veilig en mooi

DELEN

ASSEN – De definitieve ontwerpen voor de reconstructie van de provinciale weg N373 tussen de Norgerbrug en de aansluiting N919 (Veenhuizen) zijn klaar. De provincie Drenthe heeft de ontwerpen aangepast naar aanleiding van de reacties op de inloopbijeenkomst op 28 september 2015.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het is een ingrijpende reconstructie, die in goed overleg met de omgeving is bedacht. De veiligheid voor fietsers staat voorop, maar ook het mooie ontwerp draagt bij aan de leefbaarheid.”

Het ontwerp van de reconstructie van de kruising Domeinweg en Koelenweg, dat positief werd ontvangen, is vastgesteld met een paar kleine aanpassingen. Een daarvan is het verbreden van de wegberm, waardoor het hekwerk langs de N373 komt te vervallen.

Bij de afslag naar de N919 is voor de veiligheid van fietsers gekozen voor het handhaven van de bestaande vorm en voorrangsregeling. Het kruisingsvlak wordt iets verschoven waardoor met name het autoverkeer vanuit Veenhuizen beter zicht heeft op verkeer vanuit Norg. Voor de overstekende fietser zal de middengeleider worden verbreed zodat er veiliger, in twee keer, kan worden overgestoken (net als bij de Koelenweg en Domeinweg). Verder heeft de provincie Drenthe de intentie de dam te vervangen door een brug. Dit verbetert de kwaliteit van de omgeving vanuit cultuurhistorisch perspectief.

Directe aanleiding voor de reconstructie zijn enkele ongevallen met fietsende scholieren. Het streven is om eind 2016 met de uitvoering te beginnen.