NAM gaat naar gas boren in Asser wijk Marsdijk

DELEN

ASSEN – Elk jaar boort de NAM in Nederland circa twaalf nieuwe putten aan, meestal om een nieuw blok van een al producerend gasveld te bereiken. Een aantal van die gasvelden bevindt zich in en rondom Assen. Ook onder de wijk Marsdijk bevinden zich gasvelden. Er zijn vier gasvelden in de gemeente Assen door NAM in gebruik: het gasveld Vries aan de noordkant, het veld Assen aan de Noordwest-kant, het veld Witten aan de Zuidwest-kant en het veld Eleveld-Noord aan de Zuidoost-kant.

De NAM heeft na boringen vorig jaar aan de zuidkant van Assen, nu plannen om een boring naar een separaat blok in een bestaand gasveld in het Noorden van Assen uit te voeren. Deze keer gaat het om een boring vanaf onze locatie ‘Vries-1’ aan Het Kleuvenveld in de gemeente Assen.

Het gasveld Vries-Zuid-Zuid
Afb. NAM - Gasveld Vries-Zuid-Zuid
Afb. NAM – Gasveld Vries-Zuid-Zuid

Het beoogde gasveld Vries-Zuid-Zuid bevindt zich voornamelijk onder het dorp Loon, op een diepte van 3000 meter. Ook enkele straten van de wijk Marsdijk bevinden zich boven de rand van dit gasveld. De rechterhoek van het gasveld ligt in de gemeente Aa en Hunze. Met deze nieuwe boring hopen wij een overgebleven blok (met blauwe omtrek) met gas te kunnen gaan produceren die eerder, met een reeds afgesloten put in dit deel van het veld, niet te bereiken was.

Dit gasveld valt overigens onder het gaswinningsgebied ‘Vries’, dat zich uitstrekt tot in de gemeente Tynaarlo. De linkerhoek van het gasveld op onderstaande afbeelding is overigens ook een apart blok van hetzelfde gasveld, maar dat is reeds geproduceerd, namelijk van 1976 tot en met 1989.

De boring

De boring staat nu gepland voor de maanden oktober en november. Dat houdt in dat er in de maanden daarvoor al voorbereidingen op de locatie plaatsvinden, om het opbouwen van de boortoren mogelijk te maken. De aanvoer van de boortoren duurt enkele dagen en vindt per trucks plaats. Het opbouwen van de toren duurt ook enkele dagen, waarna het boren kan beginnen. De verwachting is dat het boren circa twee maanden in beslag neemt. Daarna vinden er nog diverse werkzaamheden en activiteiten plaats. Uiteindelijk wordt er –indien er inderdaad voldoende gas wordt aangetroffen- een definitieve installatie geplaatst op de locatie om het produceren van het gas te kunnen starten. Data van deze laatste werkzaamheden zijn allemaal afhankelijk van de vorderingen en resultaten van de boring.

Informatie over de NAM-activiteiten

Omwonenden zijn of al geïnformeerd middels persoonlijke gesprekken òf worden binnenkort geïnformeerd per informatiebrief. Tevens worden zij, samen met de inwoners van Loon, Taarlo en de betreffende rand van Marsdijk, uitgenodigd voor een inloopavond nabij onze locatie op maandag 29 juni 2015. De uitnodigingen daarvoor worden binnenkort verstuurd. Wanneer de boortoren op de locatie staat, organiseert de NAM nog een open dag voor deze zelfde groep inwoners.