Nationaal Hitteplan dinsdag van kracht

DELEN

ASSEN – Het Nationaal Hitteplan treedt morgen werking. Dat heeft het RIVM besloten in overleg met het KNMI en Rode Kruis. Dinsdag kan lokaal in het zuiden van het land de temperatuur oplopen naar circa 27 graden. Woensdag tot boven de 30 graden, lokaal 32-33 graden.

In het weekend, en met name op zaterdag, kan de tempratuur oplopen tot lokaal wel 35 graden.

Nationaal Hitteplan

In het vernieuwde Nationaal Hitteplan is aangescherpt welke verantwoordelijkheden verschillende organisaties hebben bij aanhoudende hitte. Binnen dit plan levert het KNMI informatie aan het RIVM over verwachtte hitte. Vervolgens brengt het RIVM de informatiestroom op gang richting GGD-en, brancheorganisaties en het Rode Kruis. Deze organisaties zorgen voor de verdere uitrol van het plan.

In het nieuwe Nationaal Hitteplan staat minder informatie over maatregelen en communicatie met verschillende doelgroepen. Reden hiervoor is dat de informatie beschikbaar is gesteld in de GGD-richtlijn Gezondheidsrisico’s van zomerse omstandigheden en de bijbehorende toolkit Hitte.

Het Nationaal Hitteplan, dat in 2007 is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS, is sindsdien elk jaar gebruikt. Uit de evaluaties zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen die nog niet in de tekst van het Nationaal Hitteplan waren opgenomen. Het RIVM heeft de tekst nu geactualiseerd.

In samenwerking met het KNMI is de nauwkeurigheid verbeterd waarmee de aanhoudende hitte wordt voorspeld, doordat de criteria voor de alarmering nu op vier dagen aanhoudende hitte zijn ingesteld in plaats van op vijf.

Aanhoudende hitte vormt een risico voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen, zoals ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Deze risico’s variëren van lichte verschijnselen, zoals vermoeidheid en jeuk tot ernstige aandoeningen met mogelijk levensbedreigende gevolgen.

Het Nationaal Hitteplan heeft als doel organisaties er tijdig op te attenderen dat een periode van aanhoudend warm weer wordt verwacht. Dat zijn onder andere GGD’en, brancheorganisaties en het Nederlandse Rode Kruis. Zij waarschuwen vervolgens hun achterban en regionale contacten, die via het Nationaal Hitteplan maatregelen aangereikt krijgen waarmee de gevolgen van de aanhoudende hitte kunnen worden beperkt.