Nieuw fietspad Zompdijk Assen-Zuid

DELEN
ASSEN – In Assen-Zuid is de afgelopen weken fietspad Zompdijk aangelegd. Tussen de spoorwegovergang Graswijk en het Propellerpad is een nieuw fietspad gerealiseerd.

Voorheen lag hier een zandbaan. Fietsers tussen Graswijk en Eleveld/Geelbroek hebben hiermee een mooie recreatieve fietsroute gekregen.

Het fietspad is tot stand gekomen in samenwerking met Staatsbosbeheer. Ten noorden van het fietspad wordt een boomsingel geplant. Dit wordt de komende winterperiode uitgevoerd. Ten zuiden van het fietspad is een landschappelijke strook aangelegd waar de flora en fauna zich kan ontwikkelen.