Een nieuw team voor KNHM Drenthe

DELEN
ASSEN – Nu het team van Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) Drenthe recent is uitgebreid met 7 nieuwe adviseurs beschikt de provincie Drenthe weer over voldoende slagkracht om burgerinitiatieven, sociale ondernemingen, wijkbedrijven of zorgcoöperaties te helpen om hun buurt, wijk of streek te verbeteren.

KNHM (vroeger bekend als Heidemij) is een netwerkorganisatie met ruim 180 vrijwillige adviseurs die zich inzet om sociale initiatieven in Nederland belangeloos een stap verder te helpen. Actieve burgers brengen beweging in hun leefomgeving, maar als zij omgeven worden door bevlogen professionals kunnen hun ideeën en plannen sneller werkelijkheid worden. En KNHM Drenthe kan daarbij helpen. De thema’s waar KNHM zich op richt zijn:

· Buurttuinen & stadslandbouw
· Verbetering van de (landschappelijke)omgeving
· Leefbaarheid & bevolkingskrimp
· Lokale duurzame energie
· Vrijetijdseconomie
· Cultuur(historie)
· Zorg & welzijn
· Start-up’s jonge maatschappelijk sociale ondernemingen

Recent waren adviseurs van KNHM Drenthe betrokken bij het herstel van de zandverstuiving bij het Boerbos in Rolde, werd een advies uitgebracht over de akoestische problematiek in d’Olde Karke in Echten en werd de hulp ingeroepen bij de plannen rond de exploitatie van de nieuwe schaapskooi in Ruinen.

Het team van KNHM Drenthe bestaat momenteel uit 12 enthousiaste adviseurs die hun sporen hebben verdiend in het openbaar bestuur, als adviseur of ondernemer. Daarnaast kan KNHM ook gebruik maken van de expertise van Arcadis.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen