Nieuwbouw Assen-Oost van start

DELEN

ASSEN – Aan de Pelikaan-, Roerdomp-, Eiber- en Reigerstraat in Assen-Oost gaat Actium tachtig nieuwe huurwoningen bouwen. Het gaat om 61 moderne gezinswoningen en 19 appartementen. Deze week is Bouwbedrijf Nijhuis Noord BV uit Assen in onze opdracht begonnen met de inrichting van het bouwterrein.

Op maandag 7 september begint het bouwbedrijf met het boren van de funderingspalen voor de huizen aan de Roerdomp-, Eiber- en Reigerstraat. Ongeveer twee weken later start Nijhuis met de bouw van de huizen aan de Pelikaanstraat. Volgens planning vindt de oplevering van de nieuwe huizen gefaseerd plaats in de periode van juli tot en met december 2016.

Voor het nieuwbouwplan was een bestemmingsplanwijziging nodig, omdat de nieuwe woningen qua aantal, uitstraling en woningtype afwijken van de huizen die voorheen op de locatie stonden. De bestemmingsplanprocedure is in juli 2015 afgerond. Daarmee werd het bestemmingsplan onherroepelijk. Daarnaast heeft de gemeente Assen vorige week de benodigde omgevingsvergunningen afgegeven. Beide waren voorwaarden om te kunnen starten met de bouw.

Voorrang voormalige bewoners

Eerder heeft Actium in Assen-Oost 144 verouderde woningen gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. De voormalige bewoners van de gesloopte woningen komen met voorrang in aanmerking voor een nieuwe moderne en energiezuinige woning. Negen van hen hebben aangegeven van deze voorrangspositie gebruik te willen maken. De overige woningen biedt Actium te zijner tijd via haar website te huur aan.

Foto © Actium Wonen