Nieuwe bestuursleden Vrienden TT

DELEN

Assen- Na het plotseling wegvallen van Jaap Timmer, in februari dit jaar, was het bestuur van Vrienden TT niet meer compleet. Daarnaast heeft bestuurslid Leo Fransen kortgeleden te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen, waardoor er dus twee plekken opgevuld moesten worden. Daar is nu in voorzien. In de laatste bestuursvergadering, in november, zijn twee nieuwe leden tot het bestuur toegetreden.

Het gaat om de bekende PvdA politica Wilma Mansveld en oud-KNMV directeur Martin de Graaff. Wilma Mansveld, actief motorrijdster, is momenteel directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Daarvoor was de inwoonster van de stad Groningen van 2012 tot en met 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het tweede Kabinet Rutte. Mansveld bezoekt al vele jaren de TT en kan haar kennis m.b.t. politieke zaken, indien nodig, uitstekend aanwenden voor Vrienden TT Circuit Assen.

Oud-KNMV directeur
Ook Martin de Graaff is in november toegetreden tot het bestuur van Vrienden TT Circuit Assen. Martin de Graaff is bij motorrijdend Nederland vooral bekend vanwege zijn werk voor de KNMV. De Graaff was van mei 1997 tot en met mei 2009 directeur van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV. Momenteel is De Graaff vicevoorzitter van de Europese Motorsport Unie, UEM. Met zijn grote ervaring als motorsportbestuurder is Martin de Graaf een prima aanvulling in het bestuur van Vrienden TT Circuit Assen. De volledige samenstelling van het bestuur staat op onze website www.vriendentt.nl

Voorstelling De Kolk
Net als in de afgelopen winterperiode houdt Vrienden TT Circuit Assen in deze winter een filmavond, wederom in De Nieuwe Kolk in Assen (zie foto onder). De datum is al bekend: woensdag 31 januari. De film die dan voor VriendenTT wordt gedraaid heeft de titel: “Terugkijkend was vroeger echt alles…”
In één van de volgende nieuwsbrieven meer informatie daarover. Dan is ook de uitslag van de enquête over de voorstelling van de MotoGP in De Nieuwe Kolk bekend en die resultaten zullen we ook meenemen in een volgende nieuwsbrief.

Winterdijktribune wordt nieuw
Er komt op het TT Circuit een nieuwe Winterdijktribune. Na de Haarbochttribune is dit de tweede tribune die in de nieuwbouwplannen wordt meegenomen. De tribune wordt voorzien van 9100 kuipstoeltjes en komt daarmee op het niveau van de Hoofdtribune. Van de Ramshoek en Winterdijktribune, de Geert Timmer tribune, de Hoofdtribune, de Haarbochttribune tot en met de Strubben- en TT World Tribune, kunnen meer dan 42.000 bezoekers gebruik maken op vrijwel hetzelfde hoge niveau. De Winterdijktribune krijgt een lengte van 308 meter en een hoogte van 13 meter. Vanaf de Ramshoek tot en met de Haarbocht heeft het TT Circuit na realisatie van de nieuwe tribune, maar liefst 1,1 kilometer aan aaneengesloten tribuneplekken en daarmee is het de langste tribunezijde van Europa. Het TT Circuit Assen investeerde in de jaren rond de millenniumwisseling bijna 60 miljoen euro. Met dit immense bedrag werd het circuit ge-upgrade, waar het nu nog de vruchten van plukt. Nu is er een tweede modernisering gaande, met een totale investering van 16 miljoen.

Steun gemeente Assen
Met de bouw van deze nieuwe tribune is 4 miljoen euro gemoeid. De gemeente Assen stelt, in verband met de economische spin off van het TT Circuit Assen en de noodzaak voor een verbetering van de accommodatie, € 2 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de Winterdijktribune. Met de vrijgekomen grond waarop de oude Winterdijktribune was gebouwd, worden de taluds in de zuidlus van het TT Circuit Assen ge-upgrade. De taluds worden hoger en er wordt een terrasvorm gerealiseerd, waardoor het zit- en/of sta comfort voor de bezoekers wordt vergroot.

Lof van wethouder
Hoewel het tijdens de eerste officiële handeling voor de bouw van de nieuwe tribune voor een klein gezelschap was, stak de Asser wethouder Ruud Wiersema de loftrompet over het circuit. “Assen zonder circuit bestaat niet”, liet de wethouder weten. “Er zijn in het verleden drie dingen heel belangrijk voor Assen geweest: garnizoensplaats en kloosterstad worden, het verkrijgen van stadsrechten en het moment waarop bijna 100 jaar geleden een aantal mannen bedachten een grote motorrace in Assen te houden. Daar mogen we best trots op zijn”, aldus de wethouder, die zich daarmee als één van de weinigen uit het Asser college openlijk achter het circuit opstelt. Het is de bedoeling dat de nieuwe Winterdijktribune in mei gereed komt en in juni bij de TT gebruikt wordt.

Bron: Nieuwsbrief Vrienden TT