NS, ProRail en gemeente Assen tekenen overeenkomst stationsgebied

DELEN

NS, ProRail en gemeente Assen tekenen overeenkomst stationsgebied

Donderdagmiddag hebben NS, ProRail en gemeente Assen de samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van het stationsgebied ondertekend. Met deze formele stap zetten ze samen de schouders onder de plannen voor een nieuwe stationsomgeving die verkeersveiliger en aantrekkelijker is. In de overeenkomst staan afspraken over hoe de drie partijen gaan samenwerken om deze plannen tot uitvoering te brengen. In 2018 moet alles klaar zijn.

Het station, de omgeving en de sporen in Assen worden voorbereid op de toekomst. De verbinding richting Assen-Oost en het centrum wordt verbeterd. Door de aanleg van een autotunnel voor het nieuwe station wordt doorgaand verkeer gescheiden van bestemmingsverkeer. Dit levert ruimte op voor een fraai stationsplein. Ook wordt er aan dit plein een nieuw stationsgebouw gerealiseerd dat voldoet aan alle wensen van de reiziger. Daarnaast wordt de Vredeveldse fietstunnel aangepast en wordt de oostzijde van het stationsgebied opnieuw ingericht.

De nieuwe stationsomgeving moet goed toegankelijk zijn voor iedereen. Zo worden perrons verbreed en verhoogd, komt er een nieuwe perrontunnel met liften, die een verbinding vormt van oost naar west. Een aantal niet meer gebruikte sporen wordt opgeruimd, wat storingen aan het spoor voorkomt. Ook wordt de capaciteit van het spoor vergroot zodat er meer treinen kunnen rijden en beter op tijd. Er worden voorzieningen getroffen om een extra trein te laten rijden tussen Groningen en Assen vanaf 2016. Door de stationsvernieuwing wordt ook het perron aan de centrumzijde geschikt om in- en uit te stappen voor reizigers vanuit Groningen. Zij hoeven dan niet door de reizigerstunnel en zijn dichter bij de bussen en fietsen.

Ten slotte komen er een nieuw busstation, extra kiss & ride plaatsen en een stationsgebouw met daarin nieuwe fietsenstallingen.

Meer info ? Klik hier !