Omwonenden Gouveneurstuin Assen zijn overlast meer dan zat

DELEN

ASSEN – De omwonenden van de Gouveneurstuin in Assen zijn het beu! De overlast in de Gouverneurstuin veroorzaakt door een aantal hangjongeren- en ouderen die zich tegoed doen aan alcoholische versnaperingen, drugsgebruik en het met de hygiëne niet zo nauw nemen door naast wildplassen ook met regelmatig in het struikgewas te gaan wildpoepen.

Ook het geluidsniveau van draagbare geluidsdragers draagt niet bij aan verhoging van het woongenot in de omgeving van het ‘park’. Ook is er sprake van bedreiging en intimidatie door deze groep personen die zich in de Gouverneurstuin ophouden. Het indienen van klachten over deze bij de gemeente heeft geen resultaat opgeleverd en  men vindt zich allesbehalve serieus genomen.

Men zou het op prijs stellen indien de gemeente zich hield aan de openings- en sluitingstijden van de Gouverneurstuin. Regelmatig wordt geconstateerd dat die afwijken van hetgeen op het bord op het toegangshek staat vermeld namelijk openingstijden van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Ook de geluidsoverlast veroorzaakt door muzikale gebeurtenissen in de Gouverneurstuin die nauwelijks publiek trekken is een ergernis en men verzoekt de gemeente om eens kritisch te kijken naar de afgifte van vergunningen voor het geven van muzikale evenementen die amper publiek trekken.

OpAssen Egbert Prent stelt vragen

OpAssen fractievoorzitter Egbert Prent is door enkele omwonenden over deze toestand benaderd en is de aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan het College.

1. Is het College op de hoogte van de hierboven geschetste problematiek t.a.v. overlast veroorzaakt door een groep niet alleen jongeren, maar ook ouderen (hangjongeren en – ouderen)?
2. Zo ja, welke maatregelen denkt het College in kader van handhaving te nemen, teneinde een eind te maken aan deze overlast?
3. Is het College bereid om de sluitingstijd van de Gouverneurstijd strikt toe te passen in kader van handhaving?
4. De indruk bestaat dat er weinig of helemaal niet wordt opgetreden tegen de personen die voor overlast zorgen. Regelmatig hebben omwonenden zich met klachten richting de gemeente gewend, maar resultaat bleef totnutoe uit. Kan het College aangeven hoe vaak en tot welk resultaat evt handhavend optreden heeft geleid?
5. De indruk bestaat dat handhaving in de Gouverneurstuin niet die aandacht van de afdeling handhaving heeft,  die het verdient. Personeel van Handhaving andere prioriteiten heeft en zich met name richt op parkeerovertredingen waardoor andere overtredingen in het publieke domein dreigen onder te sneeuwen. Is dit een juiste conclusie m.b.t. de inzet van personeel belast met handhaving in publiek domein?
6. Diverse malen ziijn er door omwonenden meldingen  gedaan bij meldpunt@assen.nl en via telefoonnummer 140592, echter zonder resultaat en de omwonenden voelen zich dan ook allesbehalve serieus genomen. “Je kunt wel klagen, maar er gebeurt toch niets” is een veelgehoorde opmerking.

Is het College op de hoogte van deze ingediende klachten en zo ja, waarom heeft het College dan geen zichtbare maatregelen genomen zoals het openen en sluiten Gouverneurstuin zoals aangegeven op het toegangshek?

Egbert Prent ( OpAssen)