VVD komt met (pro)Motie Ondernemend Drenthe

DELEN
ASSEN – De VVD wil Drenthe meer gaan profileren als ideale vestigingsplek voor ondernemers. Zij dient daartoe vandaag een motie in samen met de PvdA.

VVD-Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: “We hebben veel prachtige innovatieve en ondernemende bedrijven in Drenthe. Maar dat is slechts bij weinigen bekend. Wij denken dat een grotere bekendheid meer bedrijven of starters naar Drenthe gaat trekken. En met die promotie willen we niet te lang wachten. Aan de slag ermee!”

Provincie waar het goed recreëren en fijn wonen is

De VVD wil de Provincie niet alleen wegzetten als plek waar het goed recreëren en fijn wonen is. Willemien Meeuwissen: “Als ideale werkplek is Drenthe een grote onbekende.  Zowel bij mensen binnen als buiten de Provincie. Promotie als ideale werkplek voor starters, innovators en ZZP-ers draagt bij aan een completer en nog aantrekkelijker imago. En juist dat kan leiden tot de vestiging van nog meer bedrijven in Drenthe.”

Volgens de VVD wordt er al wel over een dergelijke aanpak gesproken. Ook het College heeft aangegeven ermee aan de slag te willen. Imagoversterking staat genoemd in het Programma “Economische Koers van Drenthe’ dat momenteel door de Provincie samen met partners wordt opgesteld. Maar de VVD wil er graag direct concreet mee aan de slag. “Waarom wachten tot dit programma eindelijk is vastgesteld en omgezet in acties? Dat gaat minimaal nog een half jaar duren.  Wij vinden: niet praten maar doen! We moeten nu de koe bij de horens vatten.”

De VVD heeft hiervoor inspiratie opgedaan door een nieuw plan van RTV Drenthe: “Zij hebben een vorm van Drenthe-promotie uitgewerkt met een website, YouTube-filmpjes, een TV-programma en sociale media. Allemaal in het teken van de Drentse ondernemer. Zo’n aanpak spreekt ons aan, wij denken dat dit goed kan gaan werken. De Provincie zou direct met dit of een soortgelijk plan aan de slag kunnen. Daarvoor zouden we binnen het huidige Programma Economie de benodigde middelen kunnen vrijmaken.”


2Divorce Assen


Bowlen in Assen