Onderwijskundig expertisecentrum Trampoline officieel geopend

DELEN
ASSEN – Wethouder Maurice Hoogeveen verricht vrijdagmiddag 15.00 uur de officiële opening van het onderwijskundig expertisecentrum ‘de Trampoline’. De Trampoline is opgericht om jonge kinderen met diverse problemen te begeleiden zodat ze de stap kunnen maken naar een ‘gewone’ basisschool.

In het expertisecentrum werken drie scholen voor speciaal onderwijs samen. De Trampoline in MFA het Schakelveld in Assen telt inmiddels vier kleutergroepen met elk ongeveer twaalf kinderen

De Trampoline biedt speciaal onderwijs aan kleuters uit Noord- en Midden Drenthe die niet naar een reguliere basisschool kunnen. Het gaat daarbij om kinderen die te maken hebben met uiteenlopende problematiek zoals leer- of gedragsproblemen. Juist bij deze jonge kinderen is het niet altijd meteen duidelijk welke mogelijkheden ze hebben en welke vorm van onderwijs voor hen het meest geschikt is.

Door de samenwerking tussen Van Lieflandschool, De Aventurijn en de Meander is er in het team van de Trampoline veel kennis en deskundigheid aanwezig over het onderwijs aan jonge kinderen. Daardoor kunnen de kinderen zo goed mogelijk begeleid worden in hun ontwikkeling en bij de keuze voor het vervolgonderwijs. Dit gebeurt altijd in nauwe samenspraak met ouders.

Jeugdhulp is bij ‘de Trampoline’ betrokken om de kinderen en hun ouders te ondersteunen. Er is een nauwe samenwerking met onder andere de Centra voor Jeugd en Gezin in Noord en Midden Drenthe, logopedie, fysiotherapie en ook gespecialiseerde instellingen als Accare, Yorneo en Promens Care.

Locatie: MFA Schakelveld, adres: Witterhoofdweg 1 Assen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen