Onderzoek Detailhandel Nederland onevenwichtig

DELEN

Assen – De gemeente Assen neemt afstand van een onderzoek dat morgen door Detailhandel Nederland wordt gepubliceerd. Detailhandel Nederland trekt de conclusie dat de parkeertarieven in Assen de afgelopen jaren ‘ongenadig’ zijn verhoogd. Er wordt gerept van een verhoging van 60 procent. De brancheorganisatie vindt de verhoging van 60 procent afgezet tegen de winkelleegstand in Assen ‘schandalig’. De gemeente stelt dat het onderzoek onvolledig is en de conclusies onevenwichtig zijn.

Er wordt alleen ingezoomd op de tarieven voor een uur parkeren op straat, maar de halvering van het maximumtarief voor parkeergarages blijft in het onderzoek buiten beschouwing. De gemeente betwist de verhoging van het uurtarief straatparkeren niet, maar in absolute bedragen gaat het over een periode van zes jaar om een stijging van €1,50 (in 2012) naar €2,40 (in 2017). Uit het onderzoek (36 steden werden met elkaar vergeleken) blijkt dat de tarieven voor het straatparkeren in 24 steden hoger liggen dan in Assen.

De gemeente besloot met ingang van 1 januari 2015 in overleg met de MKB-Binnenstadsvereniging het parkeerbeleid te wijzigen. Het parkeren op straat werd duurder om blik van straat te weren. Om het parkeren in de garages juist aantrekkelijker te maken, ging het maximum dagtarief van 12 euro naar 6 euro. Daarbij geldt voor inwoners en bezoekers van de stad dat zij door middel van een stadspas nog tien procent extra korting krijgen. Daarnaast bleef het uurtarief in 2013, 2014, 2015 en 2016 voor de Asser parkeergarages met twee euro gelijk. Met ingang van 2017 is het uurtarief met 14 cent verhoogd tot €2,14.

In het onderzoek van Detailhandel Nederland ontbreken deze nuances. Er wordt door de branchevereniging een eenzijdig beeld neergezet, dat geen recht doet aan de feiten.

Op dit moment werkt de gemeente samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, de horeca en culturele organisatie aan de uitvoeting van een binnenstadsvisie. Ook het parkeerbeleid wordt daarbij betrokken.