Onderzoek naar bewegende en sportende Assenaren

DELEN

Onderzoek naar bewegende en sportende Assenaren

Deze week valt bij 5000 duizend Assenaren een enquête in de bus met vragen over sporten en bewegen. Ook worden alle leerlingen in het voortgezet en basisonderwijs bevraagd over bewegen en sporten. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2011. Het is bedoeld om te achterhalen of de maatregelen van de gemeente om sporten en bewegen te bevorderen resultaat hebben. Ook moet duidelijk worden welke belemmeringen Assenaren ervaren om lichamelijk actief te zijn.

Gezonde leefstijl is een van de speerpunten in het sociaal beleid van de gemeente. Belangrijk onderdeel hiervan is het stimuleren van bewegen en sport. Dit gebeurt onder andere door gerichte activiteiten aan te bieden in het onderwijs en de wijken, te zorgen voor goede accommodaties en een omgeving die uitnodigt om meer te bewegen. Door het houden van deze drie onderzoeken krijgt de gemeente een goed beeld van de ontwikkeling van het gedrag van verschillende groepen Assenaren. Dit maakt het mogelijk om tussentijds beleid en maatregelen aan te passen.

Uit de nulmeting uit 2011 bleek dat veel Assenaren niet aan de beweegnorm voldeden. Van de volwassenen dacht 75% genoeg te bewegen, maar in werkelijkheid voldeed maar 35% aan deze norm. Van de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs had 90% het idee voldoende te bewegen, maar dit bleek maar 13% te zijn. De leerlingen gaven aan vaak onvoldoende tijd te hebben om te bewegen. Veel kinderen in het basisonderwijs doen aan sport. Onder hen was met name dans populair. Opvallende uitkomst drie jaar geleden was dat ondergewicht in het basisonderwijs een groter probleem was dan overgewicht.