Onrust Asser horeca beperkt tot enkele horecazaken

DELEN

Onrust Asser horeca beperkt tot enkele horecazaken

Onlangs melden verschillende plaatselijke media dat er grote onrust was ontstaan in de Asser horeca. Zelfs Koninklijke Horeca Nederland sprak van ‘een zeer ernstige zaak die een grote impact heeft op de betrokken ondernemers’. Verdenkingen zouden uitgaan naar café The Saloon aan de Singelpassage in Assen dat van wethouder Maurice Hoogeveen een aanzegging heeft gekregen dat de drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning zou worden ingetrokken voor het desbetrefende café.

Wethouder Alex Langius “Er is inderdaad een aanzegging geadresseerd aan de exploitanten van horecagelegenheid De Saloon uitgegaan, waarin is aangegeven dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke intrekking van de vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet, alsmede de verleende  exploitatievergunning. Die aanzegging is het gevolg van informatie die de gemeente heeft bereikt dat er in de betreffende horecagelegenheid zou zijn aangezet tot het veroorzaken van wanordelijkheden bij/in enkele andere horecagelegenheden in Assen. Naar het mogelijk definitief intrekken van de Drank-en Horeca vergunning alsmede de exploitatievergunning wordt momenteel een bestuursrechtelijk (onderzoeks-)traject doorlopen. Op basis van de conclusies voortvloeiende uit dat onderzoek zal worden besloten tot al dan niet intrekken van de bovenvermelde vergunningen”, aldus Langius, die zich op dit moment in zijn hoedanigheid als loco-burgemeester met deze zaak bezig houdt.

Enkele horecazaken

De ‘onrust’ in de Asser horeca zou zich beperken tot een tweetal horeca gelegenheden. De politie Assen wil dit expliciet benadrukken om zo het beeld dat de gehele Asser horeca in deze zaak verwikkelt is uit te sluiten. “We zijn als politie bezig met een strafrechtelijk onderzoek en doen daar tijdens dit onderzoek geen verdere mededelingen over. De gemeente Assen is bezig met een bestuursrechtelijk traject. Om toch een beetje een indruk te geven: het gaat hier om een onderzoek waarbij slechts enkele horecazaken in Assen betrokken zijn. Ondanks dat wij er tijdens het onderzoek niets over naar buiten brengen willen we niet het beeld doen ontstaan dat de gehele Asser horeca hierbij betrokken is, want dat is niet zo. Zo gauw ons onderzoek is afgerond zullen wij de resultaten hiervan kenbaar maken”, zegt politie woordvoerder Ernest Zinsmeyer.

© Nieuws in Assen