Onthulling grafmonument Wilhelmina Jacoba Pelinck-Zijnen de Gier

DELEN

ASSEN – Zaterdag vond op de Noorderbegraafplaats de onthulling plaats van het door steenhouwerij Engberts geheel gerestaureerde grafmonument van Wilhelmina Jacoba Pelinck-Zijnen de Gier.

De onthulling werd voorafgegaan door een toespraak van een van haar kleinzonen, Hendrik baron van Imhoff. Door de voorzitter van de Stichting Noorderbegraafplaats Assen (SNBA), Jan Lagendijk, werd een boeiend verhaal gehouden over het ontstaan van de Noorderbegraafplaats. Een begraafplaats waar niet alleen zeven burgemeesters hun laatste rustplaats hebben gevonden, maar ook leden van de rechterlijke macht zoals Egbertus Pelinck, bekende politici als Harm van Riel en zijn opa, “oeze Haarm”, leden van adellijke families

De heer J.G. Pelinck, een achterkleindochter en de achter-achterkleinzoon Johan onthulden het grafmonument en door baron van Imhoff werd voor de familie een bloemstuk op het graf geplaatst, mede als blijk van waardering voor het vele werk dat door de SNBA is verricht om het graf weer toonbaar te maken.

De secretaris van de SNBA, Lucas Ocken memoreerde kort wat de aanleiding is geweest om de SBNA op te richten. “Ik trof hier destijds een situatie aan als ware het Pompeii”.

Daar wordt door de talrijke vrijwilligers duidelijk zichtbaar met veel enthousiasme verandering in gebracht. De dodenakker Noorderbegraafplaats moet een plek worden waar men elkaar kan ontmoeten en gezamenlijk emoties kan delen. Op de begraafplaats is een deel ingericht voor het begraven van kinderen. In het midden van de vorige eeuw werden veel kinderen levenloos geboren; De oorzaak waarom er zoveel doodgeboren kinderen in Drenthe ter wereld kwamen is nog steeds een vraagteken.

Wilhelmina Jacoba Pelinck-Zijnen de Gier is begonnen met de kraamzorg in Drenthe vorm te geven. Daar is ze in geslaagd en uit haar initiatief destijds zijn o.a. na diverse fusies Icare en de Kraamvogel ontstaan, de laatste een van de grootste instanties op gebied van de kraamzorg ter wereld. Wilhelmina heeft iets groots verricht destijds waarvoor we haar veel dank verschuldigd zijn.

Wilhelmina Jacoba Pelinck-Zijnen de Gier overleed in 1934 op 72-jarige leeftijd.

De onthulling van het grafmonument werd bijgewoond door circa 40 belangstellende waaronder de wethouders Wiersema en Vlieg-Kempe van de gemeente Assen.

Met dank aan Egbert Prent