Ontwerp tweede sluis Blauwe As bekend

DELEN

ASSEN – In 2016 start hoofdaannemer Van Hattum en Blankevoort met de aanleg van de tweede sluis van de Blauwe As; het laatste grote onderdeel van de nieuwe recreatieve vaarroute over het Kanaal.

Deze tweede sluis komt aan de Havenkade te liggen, ongeveer ter hoogte van de rioolwaterzuivering. De nieuwe sluis vormt straks de entree van Assen voor de pleziervaart en overbrugt een hoogte van ongeveer 2,50 meter.

Afgelopen zomer is deze tweede sluis na een aanbestedingsprocedure gegund aan Van Hattum en Blankevoort. Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Zwarts en Jansma Architecten en ORKA Landschapsarchitecten. Gekozen is voor een transparante vormgeving in duurzame materialen, met weinig hekwerken. Ook krijgt de sluis een oversteek voor wandelaars en in- en uitstapplekken voor kanovaarders.

Het globale ontwerp wordt nu verder uitgetekend en doorgerekend. De uitvoering staat gepland in de 2e helft van 2016. De bouw duurt ongeveer een jaar.