Onvoldoende vertrouwen burgemeester Heldoorn

DELEN

Onvoldoende vertrouwen burgemeester Heldoorn

De gemeenteraad van Assen wil niet verder met burgemeester Sicko Heldoorn. Er is onvoldoende vertrouwen in Heldoorn voor een tweede ambtstermijn, zo bevestigde voorzitter Ruud Wiersema van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad vrijdag.

De gemeenteraad wil hem niet voordragen voor een nieuwe periode van 6 jaar. Het is onbekend wat de reden is. De commissie is gehouden aan de geheimhoudingsplicht die geldt voor (her)benoemingen van burgemeesters.

In de Drentse politiek is het besluit ingeslagen als een bom. ‘Als college hebben we altijd goed samengewerkt met Heldoorn. Ik begrijp het niet’, liet VVD-wethouder Henk Matthijse vrijdag weten.

Actie

Onder de kreet ‘Sicko moet blijven’ hebben in korte tijd inmiddels meer dan 100 inwoners hun steun betuigd aan de Asser burgemeester. ‘Hij is een prima burgemeester en moet ook de komende jaren burgemeester van onze stad blijven’, aldus initiatiefnemer Michiel Muller. Ook op Twitter is een actie gestart onder de titel ‘FanvanSicko’.

Klaas Sikko (Sicko) Heldoorn

Heldoorn studeerde sociologie aan de Leeuwarder subfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd in de jaren zeventig bestuurslid van de afdeling Huizum van de PvdA. Later nam hij zitting in het gewestelijk bestuur van de partij. In 1987 werd hij lid van de Friese Provinciale Staten, naast zijn baan als consulent van de Stichting Samenwerking Dorpshuizen in Friesland. Twee jaar later werd hij voorzitter van de PvdA-fractie. In 1992 werd hij verkozen tot lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland. In 1999 werd hij lid van het dagelijks bestuur van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en voorzitter van de IPO-commissie water, milieu, natuur en landbouw.

In 2002 werd Heldoorn benoemd tot burgemeester van Opsterland. In datzelfde jaar werd hij door de Leeuwarder watersportverenigingen de Meeuwen en LWS benoemd tot ‘Watersporter van het Jaar’, vanwege zijn inzet voor het baggerbeleidsplan van de Friese waterwegen. Van 2002 tot 2010 was hij daarnaast voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers.[1] In maart 2012 werd Heldoorn benoemd tot voorzitter van de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ. [2]

In 2007 verruilde Heldoorn Opsterland voor het Drentse Assen, hij volgde hier Dineke van As-Kleijwegt op.

Bron en foto: Wikipedia