Op Assen stelt vragen afschaffing vergoeding voor BOA’s

DELEN

Het kabinet heeft in al haar wijsheid besloten om het deel dat gemeenten krijgen van uitgeschreven boetes niet langer meer aan gemeenten uit te keren, hetgeen de Staat ruim 13 miljoen euro oplevert. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) schrijft o.a. bekeuringen uit, maar de vraag die nu al bij diverse gemeenten leeft is de positie van deze BOA’s en de effecten op handhaving.

Vrij spel voor wildplassers
Op Assen “Vrij spel voor wildplassers”

Van het College van B en W wil Egbert Prent van ‘Op Assen’ weten wat dit voor de  BOA’s van de gemeente Assen gaat betekenen nu het bekeuren de gemeenten niets meer oplevert en de drang of motivatie om te bekeuren van bijvoorbeeld een wildplasser, illegale afvaldumping etc een

stuk minder zal zijn. Uiteraard ook het uitschrijven van parkeerboetes alhoewel velen daar niet rouwig om zullen zijn, maar in kader van handhaving worden ze uitgeschreven.

Geacht College,

“Vrij spel voor wildplassers” zo staat in het Algemeen Dagblad van heden, 18 september 2014, te lezen. Het kabinet heeft het voornemen om volgend jaar de vergoeding voor de Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA), af te schaffen.

De VNG heeft gewaarschuwd dat gemeenten, zonder de jaarlijkse vergoeding van € 13,4 miljoen, de ambtenaren niet meer kunnen betalen. Gevolg hiervan is dat wildplassers, foutparkeerders etc vaker de dans zullen ontspringen, omdat de verwachting is dat deze speciale ambtenaren minder vaak of helemaal geen bekeuring meer zullen uitschrijven.

College, enkele vragen om duidelijkheid te krijgen wat hiervan de consequenties zijn voor onze gemeente.

1.            Is het College op de hoogte van dit kabinetsvoornemen en zo ja, wat zijn de gevolgen voor

a.            De  Buitengewoon Opsporing ambtenaar in onze gemeente en wat zijn
b.            De financiële consequenties van dit kabinetsvoornemen.

2.            Wat zijn de gevolgen voor de openbare ruimte indien het kabinet daadwerkelijk overgaat de vergoeding voor BOA’s te zullen schrappen?

Egbert Prent ( Op Assen )