Op Assen in de pen voor file leed

DELEN


2Divorce Assen

ASSEN – Naar aanleiding van opmerkingen die Op Assen van ondernemers uit de binnenstad in Assen ontving, dat de filevorming bij de toegangswegen naar de binnenstad van Assen leidt tot een verminderde aantrekkelijkheid om in Assen te gaan winkelen, is Egbert Prent in de pen geklommen om hier het ‘geacht College’ enkele vragen over te stellen.

“Ongetwijfeld speelt hier de afsluiting van de Nobellaan ivm werkzaamheden van de nieuwe brug Weiersstraat, een cruciale rol. Zelf heb ik vlak voor de Kerst vorig jaar in de file gestaan, die vanaf de Groningerstraat tot aan de Zwartwatersweg stilstond”, zo laat Prent weten.

De brief met vragen aan het College

Door ondernemers uit de binnenstad zijn we benaderd over de slechte bereikbaarheid van de binnenstad gedurende met name de extra koopavonden i.v.m. feestdagen, zaterdagen en zondagen waarop de winkels in de binnenstad zijn geopend. Die slechte bereikbaarheid heeft voor Assen een ongekende filevorming tot gevolg op de toegangswegen naar het centrum zoals Groningerstraat, Europaweg (Balkenweg) en Industrieweg en langs de Vaart ZZ.

De sluiproute via de Maria in Campislaan doet vanwege de stremming Nobellaan deze automobilisten uiteindelijk weer terechtkomen via de Witterbrug op de Vaart ZZ richting centrum of via Mr. P.J. Troelstralaan naar de Groningerstraat , waar men wederom te maken krijgt met filevorming. Gevolg : toename autoverkeer op de Mr. P.J. Troelstralaan.

De oorzaak van de hierboven geschetste filevorming is waarschijnlijk de stremming van de Nobellaan ivm verrichten van noodzakelijke werkzaamheden ivm realisatie brug Weiersstraat.bGevolg van deze filevorming en slechte bereikbaarheid is dat potentiële bezoekers onze stad mijden en uitwijken naar andere winkelcentra in de directe omgeving van Assen. Deze voor het MKB ongewenste gevolg van de slechte bereikbaarheid als hierboven is geschetst, is de aanleiding geweest dat wij hierover zijn benaderd met het verzoek om Uw College in te schakelen teneinde te zoeken naar een mogelijke oplossing voor deze verkeersproblematiek en willen uiteraard met U meedenken.

Wij vragen Uw College het volgende:

1. Bent U op de hoogte van de files op genoemde toegangswegen richting centrum?
2. Kunt U aangeven of er mogelijkheden zijn om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren door maatregelen te treffen die de doorstroming bevorderen?
3. Zou de inzet van bijv. verkeersregelaars de doorstroming of plaatsing van tijdelijke verkeerslichten een oplossing kunnen zijn.

Namens de fractie Op Assen,
Egbert Prent

Bowlen in Assen