Op Assen komt op voor belangen FC Amboina

DELEN

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad van Assen een brief van FC Amboina ontvangen waarin o.a. te lezen stond dat FC Amboina door de KNVB vanwege o.a. financiële problemen uit de voetbalcompetitie is gehaald. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Assen en FC Amboina en zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Afspraken t.a.v. onder anderen financieel en bestuurlijk gebied. Een inspanningsverplichting voor het huidige bestuur.

Nu de voetbalcompetitie 2014-2015 op het punt staat te beginnen, is er FC Amboina alles aan gelegen om aan deze competitie deel te mogen of kunnen nemen. Het verzoek is dan ook om een bemiddelende rol van de gemeente Assen om dit mogelijk te maken. FC Amboina heeft aangegeven dat zij, indien meespelen aan de voetbalcompetitie 2014-2015 niet mogelijk zij  graag van de huidige sportaccommodatie gebruik wil blijven maken teneinde middels het spelen van sportwedstrijden en andere activiteiten inkomsten te genereren teneinde de financiële positie, één van eisen van de gemeente, te verbeteren.

De Asser lokale parij Op Assen vind dat de gemeente Assen FC Amboina die mogelijkheid zou moeten bieden. De onderstaande vragen aan College van Burgemeester en wethouders gemeente Assen  en opmerkingen zijn opgesteld in samenwerking met bestuur FC Amboina en zich akkoord heeft verklaard met de inhoud.

1. Is het College bereid om een bemiddelende rol te spelen tussen KNVB enerzijds en FC Amboina anderzijds n.a.v. gedane toezeggingen? Doel is om FC Amboina te laten deelnemen aan de amateurvoetbalcompetitie 2014-12015 die op punt van beginnen staat.

2. Indien dit niet mogelijk is vanwege de KNVB, dit mogelijk te maken voor het seizoen 2015-2016 op basis van aantoonbare verbeteringen op door de gemeente te stellen voorwaarden m.b.t. financiën, bestuur en ledenbestand? Regelmatig van FC Amboina een stand van zaken op te vragen m.b.t. de door de gemeente gestelde voorwaarden.

3. FC Amboina het gebruik van huidige gemeentelijke sportfaciliteiten toe te staan, teneinde middels het spelen van oefen- en/of benefietwedstrijden eigen inkomsten te genereren met als doel verbetering van de eigen financiële positie.

4. FC Amboina overtuigen van het feit, dat het voortbestaan van FC Amboina afhankelijk is van de eigen inzet om de kritiekpunten te willen verbeteren teneinde als sportvereniging te overleven. Waar een wil is, is een weg!

5. College, deze vragen zijn in overleg met bestuur van FC Amboina opgesteld. FC Amboina wil niet terug- maar vooruitkijken en wil zich inzetten om FC Amboina te maken tot een financieel gezonde en goed georganiseerde sportvereniging.