Op Assen ‘Ondernemers Groningerstraat klagen’

DELEN

ASSEN – Egbert Prent van Op Assen blijft scherp en oppassen op Assen. Egbert heeft wederom een vragenlijst gemaakt die hij zal voorleggen aan het College in Assen.

Ondernemers aan de Groningerstraat klagen over de slechte bereikbaarheid van hun zaken. Het heeft er toe geleid dat een van de ondernemers, teneinde het mogelijk te maken dat klanten toch zijn zaak konden bereiken, zelf een doorgang heeft gecreëerd door de momenteel aldaar geplaatste hekken. Er is een omzet verlies van ca 30% en een en ander werkt door naar de bedrijven aan onder anderen de Nieuwe Huizen.

Er is steeds meer leegstand van winkels en kantoorpanden aan de Groningerstraat en een van de eigenaren van een pand heeft de ramen van zijn pand dichtgeplakt met verhuisdozen, een fraaier uitzicht kun je, je niet wensen. De golfplaten ontbreken nog anders zou je denken dat er sprake zou zijn van een vluchtelingenkamp. Een van de ondernemers heeft contact gezocht met de eigenaar van een pand. Deze in het zuiden des lands woonachtige huisjesmelker vond het niet belangrijk hoe zijn pand eruitzag “want hij kwam toch nooit in Assen” einde gesprek.

Woensdagmiddag geconstateerd dat er aan de Nieuwe Huizen nog maar één marktkraam staat geplaatst en daar een hele straat voor wordt afgesloten en de Rolderstraat op die dag autoverkeer van twee zijden mogelijk is, oftewel je mag de Rolderstraat vanaf beide zijden inrijden.Bij Scapino moet je dan draaien om weer terug te rijden, met meerdere auto’s heb je daar een probleem, want de Groningerstraat is afgesloten en ook de Nieuwe Huizen. Wij (Op Assen) stellen dan ook voor om marktkraam op de Nieuwe Huizen en die van de Noordersingel te verplaatsen naar de Brinkstraat en op die manier vrije doorgang van Noordersingel en Gedempte Singel mogelijk te maken.

Verder ben ik van mening dat de markt in zijn geheel richting Koopmansplein moet verkassen. De marktkooplieden zullen er geen voorstander van zijn, maar ik denk dat wanneer dit tot omzetverhoging zal leiden die bezwaren snel tot het verleden behoren. Probleem is natuurlijk voor deze kooplui…,,waar moet ik met mijn auto naar toe!”.

Vragen aan het college

1. Kunt U de reden aangeven waarom de werkzaamheden aan de Groningerstraat, niet, zoals aan de ondernemers schijnt te zijn toegezegd, voor Pasen 2015 waren afgerond?

2. Is het College op de hoogte van de schade die de ondernemers lijden, men spreekt over 30% omzetverlies, verooorzaakt door o.a. de uitloop in tijd van de werkzaamheden?

3. College, in het verleden heeft Stadspartij PLOP al eens middels vragen Uw aandacht gevraagd voor de Groningerstraat. Momenteel lijkt het wel alsof er een bom is ontploft. Bepaald geen visitekaartje. Het lijkt alsof in dit gebied de verloedering niet te stuiten is. Langdurige leegstand van winkel-en kantoorpanden. De ramen van het pand tegenover cafetaria Jongman zijn beplakt met verhuisdozen. Nu nog golfplaten op het dak en het beeld is kompleet. Wat kan de gemeente doen tegen de eigenaren van deze panden?

4. Is het College bereid om de laatste marktkraam aan de Nieuwe Huizen en de marktkramen aan de Noordersingel te verplaatsen richting Brink/Brinktrechter. Dit uiteraard in overleg met de betrokken marktkooplieden. Schuif kramen Nieuwe Huizen en Brinkstraat in elkaar tot een marktlocatie aan de Brinkstraat.

5. Het verplaatsen van de marktkramen voor de bedrijven gevestigd aan de Nieuwe Huizen, Rolderstraat en Groningerstraat , zal de bereikbaarheid aan de bedrijven vergroten en diverse verkeersmaatregelen Rolderstraat op marktdagen (in ieder geval de woensdagmarkt), overbodig zal maken hetgeen met name de verkeersveiligheid Rolderstraat zal verhogen voor fietsers en voetgangers. Rolderstraat weer eenrichtingsverkeer.

6. Een radicale oplossing : verplaats de huidige warenmarkt in zijn geheel naar het Koopmansplein. Het is een bekend gegeven dat de marktkooplieden hier geen voorstander van zijn,maar kan me ook niet voorstellen dat ze ingenomen zijn met de huidige gang van zaken. Met de geplande aanpak van de omgeving Brink en Brinktrechter kan er misschien op geanticipeerd worden op de toekomstige marktlocatie . Alles went, behalve een vent , zo sprak ooit schrijfster Yvonne Kroonenberg.

Egbert Prent (Op Assen)