Op Assen pleit voor heropening Infoloket NS Station Assen

DELEN
ASSEN – Aan de vooravond van Kerst ziet Egbert Prent van Op Assen zich genoodzaakt om vanwege de vragen die Op Assen telefonisch bereiken, over de sluiting van het NS infoloket in Assen, het College met enkele vragen te benaderen of het College bereid is om stappen te ondernemen teneinde dit NS-besluit terug te draaien.

“Consumentenorganisaties en reizigersorganisatie ROVER hebben zich ook tegen dit onzalige NS voornemen uitgesproken. Het zal niet meevallen, maar nooit geschoten is altijd mis. Het zijn met name oudere inwoners die niet over een computer beschikken die ons telefonisch hebben benaderd”, zo laat Egbert Prent weten.

De schriftelijke vragen aan het College

1. Was het College op de hoogte van dit voornemen en heeft Uw college stappen ondernomen teneinde NS op andere gedachten te brengen?

2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, is het College dan bereid om alsnog de NS te benaderen om de NS te overtuigen van het feit dat, nu er geruime tijd werkzaamheden aan en nabij het NS station zullen worden uitgevoerd, informatievoorziening aan de treinreiziger van groot en essentieel belang is?