Op Assen pleit voor Voedselbank Assen

DELEN

Tijdens de Algemene Beschouwingen maandagmiddag heeft Egbert Prent namens Op Assen onderstaande motie ingediend. Donderdag zal er over deze motie worden gestemd.

De raadsleden krijgen elk jaar een kerstgratificatie in de vorm van VVV-cadeaubonnen ter waarde van € 35,- Het voorstel van Op Assen in de motie, om de totale tegenwaarde circa € 1400,- te doneren aan de Voedselbank in Assen. Op Assen heeft ook de vervuiling van het meubilair op het Koopmansplein, door duiven, aangekaart en wethouder Wiersema gaf aan dat er maatregelen worden getroffen om die overlast aan te pakken.

Op Assen heeft verder voorgesteld om een duiventil te realiseren in bijvoorbeeld de Gouverneurstuin. De wethouder zag wel iets in dat voorstel en liet daarop weten: Om de populatie terug te dringen, dat men de eieren die eventueel gelegd worden, gaan vervangen door nepeieren oftewel een kalkei.

Ook de huidige warenmarkt is aangekaart. Op woensdagen is de markt op de Nieuwe Huizen vrijwel leeg. Voeg alles bij elkaar in bijvoorbeeld de ‘Brinktrechter’ dan hou je in ieder geval voor fietsers de route Gedempte Singel via Nieuwe Huizen naar de Rolderstraat open.

Wethouder Wiersema gaf aan dat hij regelmatig overleg met de marktkooplieden heeft en dit onderwerp aan de orde zal stellen, de herschikking van de marktruimte. Op Assen heeft o.a. voorgesteld om de wekelijkse warenmarkt op te splitsen in twee locaties, Koopmansplein en Brink. Dit in het kort de beantwoording op de inbreng.

Op Assen heeft ook nog gepleit voor aanleg van slimme LED verlichting langs het Noord-Willemskanaal vanaf wegvak Peelo tot Kloosterveen, maar er blijkt geen geld voor het betreffende fietspad.

Op Assen